• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

Maandelijks archief 24 februari 2019

Frustreren educatieve uitgevers bewust de ontwikkeling van het onderwijs?

Educatieve uitgevers werken hard aan lesmateriaal. Dat lesmateriaal willen ze graag verkopen aan scholen. Dat is hun business. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

Docenten willen graag het beste materiaal voor hun leerlingen. Zij willen graag zelf kiezen wat zij het beste vinden. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

En daar loopt het vaak spaak. Want de grote educatieve uitgevers praten over een andere keuzevrijheid dan de docent.

Alléén hoofdstuk 2 graag

Een voorbeeld. Om de kerndoelen voor klas twee vorm te geven wil ik onder andere graag gebruik maken van hoofdstuk 2 van een bepaalde methode. Het andere materiaal heb ik zelf geschreven of vind ik elders. De keuzevrijheid van de educatieve uitgevers beperkt zich tot: je koopt de hele methode, betaalt de volle mep en je gebruikt daarvan dan alleen hoofdstuk 2. “Je mag dat zelf kiezen”. Terwijl ik juist alléén hoofdstuk 2 wil aanschaffen en betalen.

Ja maar, zegt de educatieve uitgever, wij zorgen voor een complete leerlijn waar dat hoofdstuk onderdeel van uitmaakt. Ja, en? Moet ik daarom ook betalen voor wat ik niet wil? En denken de educatieve uitgevers dat docenten niet nadenken over wat zij hun leerlingen aanbieden? En bovendien: ik vind de andere hoofdstukken onder de maat, die wil ik helemaal niet.

Leerlingvolgsysteem

En om dan een tweede punt ook maar te benoemen: ik wil graag de vorderingen van mijn leerlingen in ons eigen digitaal leerplatform bijhouden. Dát is de spil in ons onderwijsweb. En de educatieve uitgevers hebben bepaald dat dat niet samenwerkt met hun digitale portaal; die gegevens zijn alleen beschikbaar in het uitgevers eigen leerlingvolgsysteem.

De techniek is het probleem niet, er bestaat al jarenlang een internationale standaard voor de uitwisseling van voortgangsgegevens tussen content-leveranciers en elektronische leeromgevingen: IMS LTI. Het wiel hoeft dus niet voor de tweede keer uitgevonden te worden en al zeker niet in de vorm van een gesloten uitgeversversie.

Frustrerende stelling

Soms komt er bij mij een prikkelende stelling boven drijven om over na te denken: kun je zeggen dat de educatieve uitgevers door het vasthouden aan hun eigen verdienmodel de onderwijsontwikkelingen tegenhouden of minstens ernstig frustreren?

Eerst hebben zij de docenten verwend en afhankelijk gemaakt van hun lesmethoden (“de school betaalt om zich door uitgevers te laten zeggen hoe ze waarmee les moeten geven”). Daarbij hebben ze hen het denken over leerinhoud en leerlijnen uit handen genomen en nu volharden zij in hun beleid: zó en niet anders.

Ik hoop dat ik het mis heb!

Talen spreken en luisteren in Moodle

  • Vind jij spreekvaardigheid belangrijk voor jouw vak?
  • Zou jij daar meer tijd aan willen besteden?
  • Hoe organiseer je dat binnen het digitaal leerplatform Moodle?
  • Kun je de resultaten gebruiken om vervolgopdrachten te organiseren?


Rond het einde van de vorige eeuw was het gebruik van papier gemeengoed in het onderwijs. Boeken, stencils, schriften en niet te vergeten: proefwerkpapier. Inmiddels is daar de afgelopen twintig jaar behoorlijk wat veranderd.

Naast het schriftelijk materiaal heeft de digitale wereld een groot stempel gezet op het onderwijs. In dit artikel over ‘spreken en luisteren‘ beperken we ons tot deze zaken.
Je kunt jouw leerlingenbijvoorbeld vragen gesproken tekst als huiswerk in te leveren. Of een dictee uit te schrijven dat wordt voorgelezen. Met een eenvoudige mobiel is zoiets al te doen, maar kan het handiger? Zekers! Een paar voorbeelden. Let’s go!

H5P-Dictation


We noemden in een vorig artikel al de H5P-plug-in Dictation. Jij laat leerlingen uitschrijven wat jij dicteert. Leerlingen zien na afloop direct hun fouten en kunnen daarvan leren. Afhankelijk van het behaalde cijfer kun je dan vervolgacties klaarzetten.

H5P-Speak the words


Een andere plug-in voor Moodle is “Speak the words”. Jij typt een tekst en je vraagt de leerling om deze uit te spreken. Als de leerling dat doet (thuis, op school, waar dan ook), dan wordt de uitgesproken tekst geanalyseerd en vergeleken met het origineel. Als dit matcht, dan levert dat ’n punt op. Dat cijfer wordt bijgehouden en kan als basis dienen voor vervolgactiviteiten. Met “Speak the words SET” kun je in één oefening meerdere zinnen aanbieden.

H5P-Audio


Als je op jouw pagina een geluidsfragment wilt toevoegen (verhaal, gedicht, uitleg etc.), dan is de plug-in H5P-Audio daarvoor perfect geschikt. Tekst inspreken, koppelen aan de plug-in en plaatsen in de tekst van een label, een pagina of een Moodleboek. That’s it.

Moodle > Opdracht > Audio of video

Moodle heeft met versie 3.6 ook geweldige tools in handen gekregen om om te gaan met video en audio in opdrachten, teksten en waar dan ook. En dat zonder een technisch expert te zijn op dit gebied.

De optiebalk van de Moodle-tekstverwerker heeft daarvoor twee extra icoontjes meegekregen: Video toevoegen en Audio toevoegen.

Audio en video toevoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Als je het verschil snapt tussen ‘start de opname’, ‘stop de opname’ en ‘sla de opname op‘ dan kun je er mee uit de voeten.

Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld vragen om in een korte video iets te vertellen over hun hobby’s en het daarna in te leveren als opdracht in Moodle. En de week erna ze iets laten vertellen over hun vakantie. En de week daarna …
Kortom: de leerlingen zijn elke week bezig met spreekvaardigheid, jij kunt elke week een aantal willekeurige leerlingen (of allemaal als je tijd hebt :-)) beluisteren en hen feedback geven op hun uitspraak.

Creatieve geesten zien nog meer mogelijkheden. Inderdaad: je kunt die opties voor audio en video óók gebruiken in jouw feedback op ingeleverd werk (in het Duits, Engels, Nederlands, Spaans, Chinees etc.).
En jij kunt binnen Moodlepagina’s, in Moodleboeken, in labels en zo meer ook audio en video toevoegen (zo lang jij het verschil kent tussen opnemen, stoppen en opslaan :-)).

En om het helemaal af te maken: als jij handig bent met de Moodle-database-activiteit, dan kun je zelf een prachtig volgsysteem bouwen waar je per leerling, per opdracht of per periode de uitgesproken teksten bij elkaar in één overzicht presenteert. Wat wil je nog meer?

Twee afsluitende opmerkingen
1. Deze opties werken in elk geval met de browser Chrome.
2. De standaardinstellingen voor audio en video in de tekstverwerker in Moodle zijn standaard 2 minuten. De beheerder van jouw Moodle kan dit aanpassen (als je dat wilt).

Smartphone in de klas? Ja, graag!

We hebben ’n apparaat dat de mogelijkheid heeft de inhoud van alle encyclopedieën met één druk op de knop te doorzoeken op zoek naar antwoorden op vragen die leerlingen hebben.
Datzelfde apparaat kan dienst doen als uitgebreide gewone en grafische rekenmachine, vervangt woordenboeken en kan worden gebruik om snel even iets op te zoeken, voor huiswerkplanning etc.
En wat doen wij in Nederland in de klas: wij verbieden het gebruik ervan.

Het moet niet gekker worden

Docenten kiezen er soms voor om aan het begin van de les voorkennis te activeren door middel van ’n paar meerkeuzevragen. Met apps als Kahoot!, Socrative of Mentimeter worden deze vragen met de smartphone snel beantwoord. Tamelijk onhandig dus als van de leerling wordt geëist de phone in een telefoontas bij de deur achter te laten.

Leerlingen vergeten soms hun Chromebook mee te nemen (of hebben die ongelukkigerwijs niet). Handig als ze dan toch met hun telefoon bij het gemaakte huiswerk kunnen.

Bij een practicum of onderzoek is het verrekte handig als leerlingen snel een foto maken van de gebruikte opstelling. Of snel een afbeelding maken van de aantekeningen op het bord. En wat dacht je van het snel kopiëren van het papier met de meetresultaten van de proef? Dan kan dat niet meer zoek raken en kunnen alle groepsleden thuis aan het werk.

Nog meer dusz!

De docent legt een actuele situatie in ’n land uit en de leerlingen zoeken direct naar de feiten en achtergronden. Andere leerlingen beginnen aan het einde van het lesuur vaak al met huiswerk. O ja, dat huiswerk is snel te vinden in de digitale agenda van de leerling en vaak te ontsluiten via een digitale leeromgeving.

Een van de grote hindernissen bij de overgang van klas 3 naar klas 4 van het havo en vwo is het onvermogen van leerlingen om de beschikbare tijd te plannen. En in plaats van die vaardigheid aan te leren verbieden wij de kids om dit in de les te doen onder het motto: ‘Het staat in Magister’. Maar … dat is geen plannen, maar het bekijken van het boodschappenlijstje van de docent :-(.

Leerlingen kunnen de rekenmachine (de eenvoudige variant of de grafische) van hun smartphone gebruiken i.p.v. de vroegere rekenmachine. Je hebt je telefoon altijd bij je en de extra aanschaf van een rekenmachine is niet meer nodig. Win-win dus voor leerling en docent.

Wie begrijpt het nog?

Even snel aantekeningen maken in de les, het oefenen met educatieve apps en ff snel de leerstof scannen op -bijvoorbeeld- het toilet of in de bushalte: het kan allemaal.

En wat doen wij? Wij zeggen bij binnenkomst in het lokaal tegen die kids dat de smartphone in een telefoonzak moet worden opgeborgen tot het einde van het lesuur. Het is eigenlijk niet meer uit te leggen.

En de leerling denkt: “Bekijk het maar” en neemt zijn oude mobiel mee naar school om deze in de telefoonzak op te bergen. Diezelfde kids weten als geen ander dat op Chromebooks ook alle apps draaien die het op smartphones ook doen. Wij noemen dit in nuchter Nederlands: ‘dweilen met de kraan open‘.

Verbieden werkt averechts. Opvoeden tot mediawijsheid (daar valt ook het gebruik van de smartphone onder) is het adagium! In de Metro van even geleden stond: ” <…> zolang we krampachtig vasthouden aan een tijd die voorbij is en leerlingen niet al jong leren hoe beschaafd met de telefoon om te gaan, zullen we last blijven houden van leerlingen die hierin de grenzen opzoeken.”

Onderwijs Anders

Er is nog een wereld te winnen op het terrein van het gebruiken van smartphones in de les. Rigide verbieden is m.i. geen goede oplossing, leerlingen snappen heel goed dat het gebruik van Facebook, Instagram en dat soort afleidingen niet handig is als je bezig bent met het ouderwetse stampwerk. En zit dáár nu niet precies de clou van het verhaal?! Tijden veranderen, leerlingen veranderen, mogelijkheden en omstandigheden veranderen.

En wat doet de docent? Gewoon doorgaan zoals het in de vorige eeuw ook gewoon ging? Of nadenken over nieuwe mogelijkheden voor zijn of haar lessen?! Misschien zijn het de leerlingen die verandering op dit gebied in gang kunnen zetten omdat ze hun docenten vragen om gedegen modern onderwijs. Of wellicht doordat zij onderwijs of een school kiezen waar wél optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van nu.

Dictee in een digitaal jasje

Het dictee als werkvorm is niet nieuw. Sinds jaar en dag worden spellingsregels en interpunctie op deze manier afdoende geoefend. Je gunt je er niet altijd de tijd voor, maar dat hoeft ook niet!

Twee vragen opgenomen in Dictation

Binnen het digitaal leerplatform Moodle kun je de activiteit H5P-Dictation gebruiken (natuurlijk in het Nederlands!).
Je neemt een zin voor het dictee op normaal tempo op. Daarna neem je deze nogmaals op, maar nu langzaam / vertraagd.

De leerling klikt op de eerste blauwe knop en krijgt de zin op een normaal tempo te horen krijgt. Hij of zij schrijft de zin op. Eventueel kiest de leerling ervoor om de tekst nogmaals, maar nu langzaam uitgesproken, te beluisteren.

Na afloop worden de ingevulde zinnen automatisch nagekeken.

Opties

Er zijn verschillende opties.
De langzame versie van de gesproken tekst is optioneel. Jij stelt in hoe vaak de leerling een zin mag afspelen, of interpunctie wel of niet wordt meegeteld in het eindresultaat en jij kunt besluiten of typefouten niet meetellen, half meetellen of helemaal meetellen in het eindcijfer.

Voorwaardelijk vervolg

Je kunt de uitslag gebruiken om leerlingen die dat nodig hebben te voorzien van extra uitleg en oefenmateriaal, bijvoorbeeld als er een cijfer wordt gescoord beneden de 6,5.

Met H5P-Dictation kun je als talendocent elke dag een minidictee organiseren met een minimum aan werk aan jouw kant en maximum effort aan de kant van de leerling.

Elke dag spelling oefenen, hoe gaaf is dat!

Peer-review door leerlingen

Leerlingen die elkaars werk nakijken en daar zelf weer van leren, wat wil je nog meer?! Om de verworven kennis en kunde aan te tonen laten we leerlingen graag een werkstuk over een thema maken, of ’n video of presentatie, een kunstwerk of iets anders. Dat betekent dat zij behoorlijk nadenken over het onderwerp en proberen hier uitdrukking aan te geven.

Van toen naar nu

Nog niet zo lang geleden betekende dit een stapel nakijkwerk voor de docent en vele avonden werk. Tegenwoordig zet ik daar meermaals de activiteit ‘peer review‘ voor in: de leerlingen zelf beoordelen het werk van hun klasgenoten. Het digitaal leerplatform Moodle heeft daar een aparte ingebouwde module voor. Elk werkstuk, elke opdracht, video, presentatie etc. worden door minstens 5 andere leerlingen nagekeken aan de hand van een tevoren door de docent gemaakte rubric. Het grote voordeel daarvan is een redelijk gelijke beoordeling door alle leerlingen én het als leerling niet zelf hoeven bedenken van een cijfer (deze vloeit namelijk automatisch voort uit de gebruikte rubric).
Het geven van feedback in de vorm van Tips&Tops, sterke punten en verbeterpunten en zo complementeert de beoordeling.

Herhaling

Leerlingen zijn met het onderwerp bezig als zij zelf een product moeten creëren (hoger level leervaardigheden uit de Taxonomie van Bloom). Daarnaast moeten zij medeleerlingen beoordelen en dus opnieuw nadenken over de verwoording van de inhoud van het onderwerp, nu gesteld in woorden van een ander en dan beoordelen of dit correct is. Uitermate effectief dus.

En als klap op de vuurpijl: elke leerling wordt automatisch zelf ook beoordeeld voor de kwaliteit van de eigen beoordelingsvaardigheid. Wij kunnen als docent zelf kiezen hoe zwaar deze nakijkkwaliteitsbeoordeling meetelt.

Leerlingen krijgen de stof nogmaals onder ogen, scherpen hun beoordelingsvermogen en –last but not least– de hoeveelheid nakijkwerk voor de docent is fors geslonken! En dat geeft dan weer de mogelijkheid om dit instrument van peer review vaker in te zetten! Win-win dus, voor zowel de leerling als de docent. Yoechee!

Check – dubbelcheck: digitaal takenboek

We vragen leerlingen vaak om een aantal taken af te ronden binnen ’n lessenserie of project of schoolweek etc. Om het overzichtelijk te houden voor de leerling en voor de docent of baliemedewerker is het handig om dit digitaal bij te houden. Iedereen kan er dan op elk moment vanaf elke plaats bij.

Een fraaie activiteit binnen Moodle daarvoor is de checklist. Jij noteert daar de taken die moeten worden afgevinkt en de leerling vinkt deze af als hij of zij de taak heeft afgerond.

Bovendien kun je als docent ook bepalen dat iets pas is afgerond als ook de docent de taak -na controle- heeft afgevinkt.

Vanaf elke plek op elk moment overzicht van ‘de stand van zaken’. En als je dan ’n stap verder wilt: binnen Moodle kun je het afronden van ’n stel taken koppelen aan voorwaardelijke vervolgactiviteiten. Dubbel handig dus.

Toets-evaluatie per leerling

Even geleden vroeg een collega naar de digitale mogelijkheden van onze ELO om haar papieren evaluatie-methode om te zetten naar Moodle. Leuke uitdaging, én … gelukt.

Van ‘berg papier’ naar één scherm

Als de leerlingen een toets hebben gemaakt, wordt aan hen gevraagd om nog eens terug te kijken op de voorbereiding ervan. De uitkomst daarvan is een goede basis om daarover met de leerling verder te spreken.
Maar … 16 toetsen per leerling per jaar maal het aantal leerlingen levert een ongeziene berg papier op waarin nog nauwelijks verbanden zijn te ontdekken.
Binnen Moodle is dat probleem zo getackeld!

moodle-toetsevaluatie01

De leerling

Na elke toets vullen de leerlingen een digitale enquête in met vragen over het opletten tijdens de les, huiswerkgedrag, het leren etc. De vragen staan hierboven.
De laatste twee vragen vragen om actie: ‘Welk onderdeel moet jij nog herhalen?’ en ‘Hoe en wanneer ga je dit doen?’.
Niet het cijfer voor de toets is het eindpunt, maar de in te zetten verbetering van de eigen prestatie, geformuleerd door de leerling zelf! En was daar het onderwijs niet voor bedoeld?

De docent

De docent kan allerlei overzichten eenvoudig opvragen: per leerling, per toets, per vraag. Hij of zij kan kijken naar de totaalscores per klas voor ’n bepaalde toets, of bij een bepaalde leerling hoe hij zijn evaluaties door het jaar heen ingevuld heeft.
De ingebouwde zoekroutine haalt de gevraagde overzichten in no time naar boven en de docent heeft alles bij elkaar op één scherm tijdens het overleg met de leerling.

moodle-toetsevaluatie02

Heb jij ook ideeën? Uitgewerkte voorbeelden? Mooie uitwerkingen? Laten we dit dan delen! Want waarom moet jij of ik het wiel opnieuw uitvinden?

De leerling centraal. Toch?

Toen ik als ICT-man in de tijd van de diskette een advertentie tegenkwam waarin ik een gratis planner kon aanvragen, was ik zeer verrast door de inhoud van de toegezonden envelop: een originele papieren agenda. Ik was zo gefocust op digitaal, dat ik een computerprogramma had verwacht in plaats van dit old school-exemplaar.

Moodle of de leerling?

Zo schrijf ik in een van mijn blogs: “In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal.” Oeps! Natuurlijk niet. In ons onderwijs staat de leerling centraal! Dat is zo evident, dat vergeet je bijna te noemen.
Als je praat over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, dan doe je dat vanzelfsprekend met de leerling op de voorgrond! En dan ontdek je, dat je nu eindelijk kunt wat je vroeger al had gewild maar zonder ICT-mogelijkheden nooit kon.
Hieronder een greep uit het royale assortiment!

Differentiatie

Ik moet er niet aan denken dat ik handmatig ruim tweehonderd leerlingen moet voorzien van gedifferentieerd leermateriaal. De een verdieping, de ander verbreding en de leerlingen die het extra nodig hebben herhalingsstof.
Door het gebruik van ICT in het algemeen en Moodle in het bijzonder kan ik dit wel -automatisch- voor elkaar krijgen. Winst dus voor de leerling én voor de docent!

In Moodle kun je voorwaarden verbinden aan activiteiten: als er bijvoorbeeld voor een instaptoets een onvoldoende is gescoord, dan wordt er ander vervolgmateriaal aangeboden dan bij een voldoende of goed. Jij als docent hebt dat zelf in de hand! Klik, klaar. So simpel.

Actieve werkvormen

De tijd van “zitten, luisteren en het bord overschrijven” is (hopelijk) ver verleden tijd. Actief aan de slag, samen een begrippenlijst inhoud geven, digitaal samen werken aan werkstukken en presentaties. Met elkaar de stof verwerken tot een mindmap of video. Noem maar op. En dat dan plaats- en tijdonafhankelijk: thuis, op school, in de mediatheek, op het toilet, overal.

Overleg 24/7

Leerlingen hebben de gelegenheid om 24/7 met elkaar te overleggen over opdrachten, de stof, het huiswerk en noem maar op. Fora, chat, e-mail, facebookgroepen, whatsapp; je kunt het zo gek niet bedenken of leerlingen maken er gebruik van. Met klasgenoten, vrienden of met ELOS-scholen in Europa.

Zelf benut ik de forumactiviteit van Moodle om leerlingen de kans te geven dáár hun vragen over de stof te stellen (staat jouw vraag daar niet, dan heb je geen vraag). Dan blijkt dat veel vragen verdampen als sneeuw voor de zon op het moment dat ze deze zorgvuldig moeten formuleren. Winst dus!

Leerlingen benutten deze mogelijkheden om het huiswerk te spreiden: als we allemaal één vraag maken dan hebben we samen alles :-). Het wordt tijd voor andersoortige huiswerkopdrachten

Fliplessen

Als het gaat om onderwijs vraag ik collega’s steeds vaker of ze denken dat zij voor hun leerlingen de enige kennisbron zijn. Kunnen leerlingen ook op andere manieren aan de informatie komen? Het antwoord is altijd helder: natuurlijk kunnen leerlingen zichzelf ook langs andere wegen informeren en zo kennis verwerven!
Een logische stap is het zoeken naar (en vinden van) geschikt lesmateriaal, flipvideo’s, stercollecties etc. etc.

Het omdraaien van de les (leerlingen die zelf de theorie verwerken en in de klas actief bezig zijn) geeft mij de gelegenheid om tijdens de contactmomenten meerinteractief met de klas bezig te zijn, practica te doen, opdrachten te bespreken, te discussiëren en zo. En leerlingen die ziek zijn of het allemaal nog niet goed begrijpen kunnen de theorie nogmaals tot zich nemen.

Enzovoorts …

.

En dan heb ik het nog niet gehad over het organiseren van webinars voor de leerlingen (’s avonds ’n half uur online met leerlingen de stof nog eens doorlopen), virtuele klassen en mogelijk avondlessen met grote groepen. De invulling van onderwijstijd krijgt nieuwe kansen!
Of het bouwen aan een digitaal portfolio, het verkrijgen van badges en certificaten voor behaalde resultaten, directe feedback na formatieve toetsen enzovoorts.

Moodle als spil in het onderwijs

Komen we toch terug bij ‘af’. Al deze activiteiten (en meer) kennen één startpunt: de vakpagina die binnen Moodle wordt gebouwd door betrokken docenten. Dáár vinden leerlingen alles wat met het vak te maken heeft op één muisklik verwijderd.

Het gaat om de leerlingen, het gaat over onderwijs en Moodle draagt daar zijn steen aan bij. En zo is de bal toch weer rond!


Foto: https://i.ytimg.com/vi/GysW4GjbkyY/maxresdefault.jpg

Eigen regie of wat?

Het was een boeiend gesprek, zo spontaan aan de koffietafel. Mag je van docenten vragen dat zij zelf de regie nemen voor het arrangeren van hun lesmateriaal of kunnen ze dat niet? De vraag is weergegeven op het scherp van de snede, maar komt wel direct to the point.

De vraag kwam boven toen ’n nieuwe partij mij benaderde die stelt dat docenten de regie voor hun onderwijs niet willen, durven of kunnen nemen en daarom de verantwoordelijkheid voor hun onderwijs bij hen neerleggen.

In een tijd waarbij gedegen lesmateriaal nagenoeg gratis voor het oprapen ligt en per leerjaar en schoolsoort is verzameld tot curriculum dekkende collecties klinkt dit verkoopargument op z’n minst merkwaardig. Zeker als je daarbij de enorme hoeveelheid stuff  optelt die vrijelijk beschikbaar is via internet: van flip-de-klas-video’s tot bijdragen van collega’s overal vandaan.

HBO-professionals en universitair geschoolden kunnen daarmee perfect hun lessen vormgeven binnen de ontwikkelde onderwijsvisie van de school.
Wat er per leerjaar, per schoolsoort en per vak aan de orde moet komen is ook geen ‘secret information‘. Op de webstek van het SLO staan per vak leerdoelkaarten en overzichten met kerndoelen klaar om gebruikt te worden.

En als je dat alles dan combineert met een elektronische leeromgeving als Moodle, dan zit je gebeiteld:

  • Alle lesmateriaal van de stercollecties is te gebruiken via de standaard LTI-koppeling. De lessen worden getoond in de vertrouwde eigen elo en de resultaten van testen, toetsen en activiteiten worden in Moodle weggeschreven.
  • Binnen Moodle kun je voorwaarden verbinden aan de toegang tot materiaal: als je minstens ’n 8 hebt gescoord, dan mag je verder met de verdiepingsstof, anders krijg je herhalingsopdrachten. Bijvoorbeeld.
  • Moodle kent een uitgebreide veelheid aan rapportages, met en zonder mooie  bolletjes en kleurtjes.
  • Je hebt als docent zelf het complete overzicht van de voortgang van de leerling in de hand .

Kortom: je hebt zo ongeveer alle tools in handen om de visie die je met elkaar op onderwijs hebt ontwikkeld als school en als docent zelf vorm te geven, met elkaar het gesprek aan te gaan over vakoverstijgend leren en werken, projecten op te zetten en de verantwoordelijkheid daarvoor naar jezelf toe te trekken.

Ga je dus voor de visie en de eigen invulling, of pluk je liever het laaghangende fruit, lever je jezelf uit aan commerciële jongens en stop je daarmee feitelijk de onderwijskundige vooruitgang van de school en jezelf?

Of is deze vraag ook op het scherp van de snede?

.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistakes-to-avoid-when-hiring-freelancers.jpg

Moodle-scholen met elkaar om tafel: wie doet mee?!

In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal. De spin in het onderwijsweb, zeg maar. Het geeft ons de kans om zelf de regie te voeren over ons eigen leermateriaal. Yeah!

Wikiwijsleermiddelenplein en VO-content

Deze week was ik aanwezig bij een presentatie van VO-content over de mogelijkheid om onder andere het materiaal van de Stercollecties (m.i.v. het komende schooljaar meer dan 60!) te importeren in de eigen elektronische leeromgeving. Geen linkjes, maar gewoon 1:1 in Moodle, inclusief de toetsen. Je kunt ook zoeken naar en kiezen voor alle items binnen het Wikiwijsleermiddelenplein. Een geweldige ontwikkeling!

IMS LTI

Moodle heeft vanaf versie 3.1 een fantastische mogelijkheid om op eenvoudige wijze LTI-koppelingen te maken (als provider én als gebruiker). Leeractiviteiten van elkaar gebruiken zonder de eigen elo te verlaten, complete cursussen beschikbaar te stellen aan anderen binnen en buiten de school: Moodle maakt het mogelijk!

Eindelijk kunnen we op eenvoudige wijze schooloverstijgend samenwerkenzonder de unieke eigenheid te verliezen! Dát biedt enorme kansen!

Kerndoelen en leerpaden

Moodle 3.1 heeft uitgebreide mogelijkheden om curriculumgericht de inhoud vorm te geven: domeinen, kerndoelen, eindtermen etc. En je kunt dan per groep en -als je wilt- per leerling het leerpad samenstellen waarbij de kerndoelen en eindtermen worden gekoppeld aan leeractiviteiten in Moodle. Stevige materie, maar de moeite van het uitwerken waard!

Samen aan de bak

Hoe mooi zou het zijn om als Moodle-scholen met elkaar om tafel te gaan, elkaar te informeren over ‘wat gaande is’, elkaar te inspireren en kansen te zoeken om met elkaar samen te werken aan mooi onderwijs?!

Uitgedaagd? Mooi! De tijd is er rijp voor en de leerlingen hebben er recht op! Laat je korte reactie hieronder achter. Tijd voor actie, dusz! En daar hebben we verschrikkelijk veel zin in!


Afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Soy-whey-protein-diet.jpg/1280px-Soy-whey-protein-diet.jpg