• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

De leerling centraal. Toch?

De leerling centraal. Toch?

Toen ik als ICT-man in de tijd van de diskette een advertentie tegenkwam waarin ik een gratis planner kon aanvragen, was ik zeer verrast door de inhoud van de toegezonden envelop: een originele papieren agenda. Ik was zo gefocust op digitaal, dat ik een computerprogramma had verwacht in plaats van dit old school-exemplaar.

Moodle of de leerling?

Zo schrijf ik in een van mijn blogs: “In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal.” Oeps! Natuurlijk niet. In ons onderwijs staat de leerling centraal! Dat is zo evident, dat vergeet je bijna te noemen.
Als je praat over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, dan doe je dat vanzelfsprekend met de leerling op de voorgrond! En dan ontdek je, dat je nu eindelijk kunt wat je vroeger al had gewild maar zonder ICT-mogelijkheden nooit kon.
Hieronder een greep uit het royale assortiment!

Differentiatie

Ik moet er niet aan denken dat ik handmatig ruim tweehonderd leerlingen moet voorzien van gedifferentieerd leermateriaal. De een verdieping, de ander verbreding en de leerlingen die het extra nodig hebben herhalingsstof.
Door het gebruik van ICT in het algemeen en Moodle in het bijzonder kan ik dit wel -automatisch- voor elkaar krijgen. Winst dus voor de leerling én voor de docent!

In Moodle kun je voorwaarden verbinden aan activiteiten: als er bijvoorbeeld voor een instaptoets een onvoldoende is gescoord, dan wordt er ander vervolgmateriaal aangeboden dan bij een voldoende of goed. Jij als docent hebt dat zelf in de hand! Klik, klaar. So simpel.

Actieve werkvormen

De tijd van “zitten, luisteren en het bord overschrijven” is (hopelijk) ver verleden tijd. Actief aan de slag, samen een begrippenlijst inhoud geven, digitaal samen werken aan werkstukken en presentaties. Met elkaar de stof verwerken tot een mindmap of video. Noem maar op. En dat dan plaats- en tijdonafhankelijk: thuis, op school, in de mediatheek, op het toilet, overal.

Overleg 24/7

Leerlingen hebben de gelegenheid om 24/7 met elkaar te overleggen over opdrachten, de stof, het huiswerk en noem maar op. Fora, chat, e-mail, facebookgroepen, whatsapp; je kunt het zo gek niet bedenken of leerlingen maken er gebruik van. Met klasgenoten, vrienden of met ELOS-scholen in Europa.

Zelf benut ik de forumactiviteit van Moodle om leerlingen de kans te geven dáár hun vragen over de stof te stellen (staat jouw vraag daar niet, dan heb je geen vraag). Dan blijkt dat veel vragen verdampen als sneeuw voor de zon op het moment dat ze deze zorgvuldig moeten formuleren. Winst dus!

Leerlingen benutten deze mogelijkheden om het huiswerk te spreiden: als we allemaal één vraag maken dan hebben we samen alles :-). Het wordt tijd voor andersoortige huiswerkopdrachten

Fliplessen

Als het gaat om onderwijs vraag ik collega’s steeds vaker of ze denken dat zij voor hun leerlingen de enige kennisbron zijn. Kunnen leerlingen ook op andere manieren aan de informatie komen? Het antwoord is altijd helder: natuurlijk kunnen leerlingen zichzelf ook langs andere wegen informeren en zo kennis verwerven!
Een logische stap is het zoeken naar (en vinden van) geschikt lesmateriaal, flipvideo’s, stercollecties etc. etc.

Het omdraaien van de les (leerlingen die zelf de theorie verwerken en in de klas actief bezig zijn) geeft mij de gelegenheid om tijdens de contactmomenten meerinteractief met de klas bezig te zijn, practica te doen, opdrachten te bespreken, te discussiëren en zo. En leerlingen die ziek zijn of het allemaal nog niet goed begrijpen kunnen de theorie nogmaals tot zich nemen.

Enzovoorts …

.

En dan heb ik het nog niet gehad over het organiseren van webinars voor de leerlingen (’s avonds ’n half uur online met leerlingen de stof nog eens doorlopen), virtuele klassen en mogelijk avondlessen met grote groepen. De invulling van onderwijstijd krijgt nieuwe kansen!
Of het bouwen aan een digitaal portfolio, het verkrijgen van badges en certificaten voor behaalde resultaten, directe feedback na formatieve toetsen enzovoorts.

Moodle als spil in het onderwijs

Komen we toch terug bij ‘af’. Al deze activiteiten (en meer) kennen één startpunt: de vakpagina die binnen Moodle wordt gebouwd door betrokken docenten. Dáár vinden leerlingen alles wat met het vak te maken heeft op één muisklik verwijderd.

Het gaat om de leerlingen, het gaat over onderwijs en Moodle draagt daar zijn steen aan bij. En zo is de bal toch weer rond!


Foto: https://i.ytimg.com/vi/GysW4GjbkyY/maxresdefault.jpg

edusparx

Inspirator Onderwijs & ICT, E-learning, Moodle-specialist, docent in het VO en altijd geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen.

Laat je bericht achter