• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

Eigen regie of wat?

Eigen regie of wat?

Het was een boeiend gesprek, zo spontaan aan de koffietafel. Mag je van docenten vragen dat zij zelf de regie nemen voor het arrangeren van hun lesmateriaal of kunnen ze dat niet? De vraag is weergegeven op het scherp van de snede, maar komt wel direct to the point.

De vraag kwam boven toen ’n nieuwe partij mij benaderde die stelt dat docenten de regie voor hun onderwijs niet willen, durven of kunnen nemen en daarom de verantwoordelijkheid voor hun onderwijs bij hen neerleggen.

In een tijd waarbij gedegen lesmateriaal nagenoeg gratis voor het oprapen ligt en per leerjaar en schoolsoort is verzameld tot curriculum dekkende collecties klinkt dit verkoopargument op z’n minst merkwaardig. Zeker als je daarbij de enorme hoeveelheid stuff  optelt die vrijelijk beschikbaar is via internet: van flip-de-klas-video’s tot bijdragen van collega’s overal vandaan.

HBO-professionals en universitair geschoolden kunnen daarmee perfect hun lessen vormgeven binnen de ontwikkelde onderwijsvisie van de school.
Wat er per leerjaar, per schoolsoort en per vak aan de orde moet komen is ook geen ‘secret information‘. Op de webstek van het SLO staan per vak leerdoelkaarten en overzichten met kerndoelen klaar om gebruikt te worden.

En als je dat alles dan combineert met een elektronische leeromgeving als Moodle, dan zit je gebeiteld:

  • Alle lesmateriaal van de stercollecties is te gebruiken via de standaard LTI-koppeling. De lessen worden getoond in de vertrouwde eigen elo en de resultaten van testen, toetsen en activiteiten worden in Moodle weggeschreven.
  • Binnen Moodle kun je voorwaarden verbinden aan de toegang tot materiaal: als je minstens ’n 8 hebt gescoord, dan mag je verder met de verdiepingsstof, anders krijg je herhalingsopdrachten. Bijvoorbeeld.
  • Moodle kent een uitgebreide veelheid aan rapportages, met en zonder mooie  bolletjes en kleurtjes.
  • Je hebt als docent zelf het complete overzicht van de voortgang van de leerling in de hand .

Kortom: je hebt zo ongeveer alle tools in handen om de visie die je met elkaar op onderwijs hebt ontwikkeld als school en als docent zelf vorm te geven, met elkaar het gesprek aan te gaan over vakoverstijgend leren en werken, projecten op te zetten en de verantwoordelijkheid daarvoor naar jezelf toe te trekken.

Ga je dus voor de visie en de eigen invulling, of pluk je liever het laaghangende fruit, lever je jezelf uit aan commerciële jongens en stop je daarmee feitelijk de onderwijskundige vooruitgang van de school en jezelf?

Of is deze vraag ook op het scherp van de snede?

.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistakes-to-avoid-when-hiring-freelancers.jpg

edusparx

Inspirator Onderwijs & ICT, E-learning, Moodle-specialist, docent in het VO en altijd geïnteresseerd in nieuwe uitdagingen.

Laat je bericht achter