• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

Jaarlijks archief 30 maart 2019

The Question: Presteren of schoolbank-hangen

Belonen we onze leerlingen met een volgend leerjaar als ze per dag zo’n zes uur in de schoolbank hangen of verdienen ze hun beoordeling door goed te presteren? That’s the question!


Klaar als je werk én af is én op niveau is

Een beetje een open deur en ook gechargeerd, maar een uitdagende basis om op voort te bouwen. En dan maar direct toekomstbestendig: vakoverstijgend, korte workshops in plaats van les, zelf plannen, een brede range aan werkvormen, eigen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken, een helder gevulde elektronische leeromgeving en last but not least: opdrachten digitaal laten ‘afvinken’ bij een projecthelpdesk als de opdracht ook daadwerkelijk op niveau is.
En daar ligt het antwoord op de vraag uit de titel: je hebt aan de eisen voldaan als je werk én af is én op niveau is!


Gaaf om te zien

Wat een geweldig project! Gemotiveerde, hard- en zelfstandig werkende leerlingen, mooie prestaties en veel, heel veel energie! Dit smaakt dus naar meer.

Kennis en vaardigheden werden aangeboden middels korte workshops die parallel werden aangeboden. De leerlingen konden niet ieder alle workshops bezoeken: informatie delen in de groep was dus cruciaal. Dat gold ook voor de uitwerking van de opdrachten: er was niet genoeg tijd om als groep sequentieel de opdrachten uit te voeren. Taken moesten worden verdeeld: wie maakt de persberichten, wie zorgt voor de enquêtevragen, de afname ervan en de uitwerking in Google Spreadsheet, wie bereidt de interviews voor, neemt ze af en wie doet de montage van de video etc.

En als het resultaat niet op niveau was, dan kreeg de groep die middag nog extra tijd om verbeteringen door te voeren. Pas als het ‘in orde’ was, werd de opdracht afgevinkt. En als alles van die dag was afgevinkt, mochten ze naar huis.


De leerlingen kunnen het, nu de docenten nog

Leerlingen zijn prima in staat om zelfstandig en serieus te werken aan een product en daarover eigen regie te voeren. Het vraagt van de docenten om vertrouwen in de leerlingen én om ’n andere mindset: de docent schept de randvoorwaarden en de leerling kiest daarin de eigen weg. Een mooie koers voor het komende jaar!

En als je nog wat huiverig bent kan deze reactie van leerlingen jou wellicht over de streep trekken.
Docent: “OK, jullie zijn klaar voor vandaag, jullie mogen naar huis”.
Leerling: “Eh nee, we blijven nog even doorwerken, mag dat?”

Leerlingen die je aan het einde van de schooldag het gebouw uit moet knuppelen, wanneer heb jij dat voor het laatst meegemaakt?

Engels op internet – de commerciële uitgevers voorbij

De regie over je eigen onderwijs en lesinhoud. Een steeds terugkerend thema. Op het alom tegenwoordige internet is een veelheid aan materiaal aanwezig. Onderwijsprofessionals kunnen hiermee hun eigen lessen inhoud geven, er ligt meer dan genoeg gewoon voor het opscheppen. Als willekeurig voorbeeld hieronder een verzameling links voor het vak Engels, maar voor heel veel vakken is gemakkelijk ook zo’n lijstje te maken.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het eigen materiaal van de docenten en de uitgebreide mogelijkheden voor formatief toetsen, allerlei game-vormen om te leren etc. etc. binnen een elektronische leeromgeving als bijvoorbeeld Moodle.

Aanvullingen? Opmerkingen? Uitbreidingen? Tips? Graag! Laten we elkaar helpen!

Veel plezier ermee!


Engels leerlijn onderbouw Engels hv klas 1, 2 en 3
https://maken.wikiwijs.nl/52256
Ook beschikbaar voor vmbo-bb t/m vwo. Via de LTI-koppeling rechtstreeks te incorporeren in Moodle; jij kiest wat je wilt gebruiken.


British Council | Welcome to LearnEnglish
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
Kijk- en luisteroefeningen, grammatica, woordenschat, spellen, schrijfopdrachten, apps etc. etc.

britishcouncil


Duolingo
https://www.duolingo.com/
Stapje voor stapje Engels oefenen tot je er bij neervalt, ook voor gebruik op school! Voor website en smartphone.

duolingo


Nu beter Engels
http://www.beterwebsites.nl/website/index.php?pag=101
Elke werkdag is er een test van 4 opgaven. Na het beantwoorden zie je meteen wat je goed en fout had en waarom. Er zijn ook handige linkjes naar uitgebreidere uitlegpagina’s.  Vergelijk je persoonlijke score met de gemiddelde score van alle deelnemers.
Ook als app verkrijgbaar.

nubeterengels


BBC Learning English
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
Grammatic, woordenschat, kijk- en luistervaardigheid etc.

bbc-engels

 


Eindexamensite.nl
http://www.eindexamensite.nl
Inderdaad, alleen voor deelnemers aan VO-content. Maar dan heb je ook wat! Je doet je leerlingen tekort als je dit niet aanbiedt :-). Alle examens van de voorgaande jaren, feedback, volgsysteem, verwijzingen naar de theorie etc. etc.

engels-eindexamensite


Linguee
http://www.linguee.nl/
Vertalingen in het Engels en omgekeerd, opgebouwd door meer dan 400 lexicografen, vertalingen al na invoeren van enkele letters en het woordenboek is gratis en offline bruikbaar. On- en offline te gebruiken, ook als app voor iPhone en Android verkrijgbaar.
Geïntegreerde vertalingszoekmachine, bij veel woorden ook uitgebreide voorbeeldzinnen die aantonen hoe de woorden in het alledaagse leven gebruikt worden en professionele sprekers hebben de woorden ingesproken. 

linguee


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cable-singlecore-25-pair-0a.jpg

Moodle-forum herontdekt

Een van de activiteiten die je binnen Moodle kunt gebruiken is het forum, een tool met verrassende mogelijkheden! Het (her)ontdekken waard.Het standaard forum: 24/7 bereikbaar

Elk hoofdstuk van onze methode heeft een eigen forum. Leerlingen kunnen daar 24/7 hun vragen kwijt over de leerstof en kunnen elkaar vooruit helpen (en punten te scoren :-)) door antwoord te geven. Het is voor de leerlingen snel duidelijk dat de tekst: “Ik snap het niet” geen vraag is en dat er voor: “Wie heeft het antwoord op vraag 7?” geen ruimte is. (Die vraag stellen ze overigens wel in hun eigen Whatsapp-groep waar het door jou opgegeven huiswerk driftig wordt (onder)verdeeld en gedeeld onder de beschikbare leerlingen :-)).

Een groot voordeel van het gebruik van het forum op deze manier is dat leerlingen bij het maken en leren van het huiswerk niet meer vast hoeven te lopen. Hulp is -bijna letterlijk- één muisklik ver.

Een ander groot voordeel is het feit dat de leerling moet nadenken over de vraag. Waar gaat het precies over, wat kan ik en wat weet ik wél en op welk punt loop ik vast? Dat soort dingen. Voordat ik serieus inga op vragen van leerlingen wil ik dan ook dat ze eerst serieus hun vraag stellen en aangeven wat ze wél weten en waar ze exact vastlopen. Op die manier verdampt de helft van de vragen bij voorbaat omdat de leerling door dit nadenken zelf in een aha-erlebnis het antwoord vindt :-). Dubbele winst dus!

Als laatste nog de opmerking dat ik meestal geen antwoord geef, maar een tegenvraag stel die de leerling verder helpt er zelf uit te komen. Soms is dat ‘n hint, soms een verwijzing naar een paragraaf of uitlegvideo en soms een analogie.Vraag- en antwoord forum: eerst zelf nadenken en dan pas reageren

Gerelateerde afbeelding

Bij de Q&A-vorm van het forum post jij als docent een stelling, vraag, probleem of wat dan ook en je vraagt de leerlingen daarop te reageren. Het belangrijkste verschil met het forum hierboven is het punt dat de leerlingen pas de reacties van de anderen kunnen lezen als ze eerst zelf hun eigen reactie hebben neergezet. Een perfecte tool voor digitale discussies dus: eerste zelf nadenken en daarna pas reageren op anderen. Als docent kun je zo elke week een ander onderwerp aan de orde stellen. Een geweldige vorm ook voor leerlingen die minder handig hun mening uiten in de grote groep of voor de groep leerlingen die minder ad rem kunnen (of willen) reageren.

Ik herinner mij een blog-serie in de onderbouw waar de docent Nederlands elke week ‘n vraag stelde over het boek dat de leerling op dat moment aan het lezen was. De leerlingen werden meegenomen ook met andere ogen tegen de inhoud aan te kijken en uitgedaagd hun visie daarop te verwoorden. Verfrissend en enthousiast!Iedereen voegt één discussie toe: perfect voor peer review

Gerelateerde afbeelding

Een andere forumvorm is die, waar niet alleen de docent, maar elke deelnemer één discussie kan toevoegen waarop vervolgens iedereen kan reageren. Perfect te gebruiken bij het beoordelen van elkaars werk: een gemaakte foto, een tekst, een tekening, noem maar op.
Peer review optima forma dus.Eén eenvoudige discussie: lekker overzichtelijk

Een forum heeft over het algemeen meerdere gelijktijdig lopende onderwerpen en discussies. Je kunt ook kiezen voor ‘n forum met maar één onderwerp waarop iedereen kan reageren. Dit is lekker overzichtelijk!Foto:  Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/ | License: Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 |Attribution: Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/ | Original Author: Nick Youngson - http://www.nyphotographic.com/ | Original Image: http://www.picpedia.org/highway-signs/f/forum.html

Frustreren educatieve uitgevers bewust de ontwikkeling van het onderwijs?

Educatieve uitgevers werken hard aan lesmateriaal. Dat lesmateriaal willen ze graag verkopen aan scholen. Dat is hun business. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

Docenten willen graag het beste materiaal voor hun leerlingen. Zij willen graag zelf kiezen wat zij het beste vinden. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

En daar loopt het vaak spaak. Want de grote educatieve uitgevers praten over een andere keuzevrijheid dan de docent.

Alléén hoofdstuk 2 graag

Een voorbeeld. Om de kerndoelen voor klas twee vorm te geven wil ik onder andere graag gebruik maken van hoofdstuk 2 van een bepaalde methode. Het andere materiaal heb ik zelf geschreven of vind ik elders. De keuzevrijheid van de educatieve uitgevers beperkt zich tot: je koopt de hele methode, betaalt de volle mep en je gebruikt daarvan dan alleen hoofdstuk 2. “Je mag dat zelf kiezen”. Terwijl ik juist alléén hoofdstuk 2 wil aanschaffen en betalen.

Ja maar, zegt de educatieve uitgever, wij zorgen voor een complete leerlijn waar dat hoofdstuk onderdeel van uitmaakt. Ja, en? Moet ik daarom ook betalen voor wat ik niet wil? En denken de educatieve uitgevers dat docenten niet nadenken over wat zij hun leerlingen aanbieden? En bovendien: ik vind de andere hoofdstukken onder de maat, die wil ik helemaal niet.

Leerlingvolgsysteem

En om dan een tweede punt ook maar te benoemen: ik wil graag de vorderingen van mijn leerlingen in ons eigen digitaal leerplatform bijhouden. Dát is de spil in ons onderwijsweb. En de educatieve uitgevers hebben bepaald dat dat niet samenwerkt met hun digitale portaal; die gegevens zijn alleen beschikbaar in het uitgevers eigen leerlingvolgsysteem.

De techniek is het probleem niet, er bestaat al jarenlang een internationale standaard voor de uitwisseling van voortgangsgegevens tussen content-leveranciers en elektronische leeromgevingen: IMS LTI. Het wiel hoeft dus niet voor de tweede keer uitgevonden te worden en al zeker niet in de vorm van een gesloten uitgeversversie.

Frustrerende stelling

Soms komt er bij mij een prikkelende stelling boven drijven om over na te denken: kun je zeggen dat de educatieve uitgevers door het vasthouden aan hun eigen verdienmodel de onderwijsontwikkelingen tegenhouden of minstens ernstig frustreren?

Eerst hebben zij de docenten verwend en afhankelijk gemaakt van hun lesmethoden (“de school betaalt om zich door uitgevers te laten zeggen hoe ze waarmee les moeten geven”). Daarbij hebben ze hen het denken over leerinhoud en leerlijnen uit handen genomen en nu volharden zij in hun beleid: zó en niet anders.

Ik hoop dat ik het mis heb!

Talen spreken en luisteren in Moodle

  • Vind jij spreekvaardigheid belangrijk voor jouw vak?
  • Zou jij daar meer tijd aan willen besteden?
  • Hoe organiseer je dat binnen het digitaal leerplatform Moodle?
  • Kun je de resultaten gebruiken om vervolgopdrachten te organiseren?


Rond het einde van de vorige eeuw was het gebruik van papier gemeengoed in het onderwijs. Boeken, stencils, schriften en niet te vergeten: proefwerkpapier. Inmiddels is daar de afgelopen twintig jaar behoorlijk wat veranderd.

Naast het schriftelijk materiaal heeft de digitale wereld een groot stempel gezet op het onderwijs. In dit artikel over ‘spreken en luisteren‘ beperken we ons tot deze zaken.
Je kunt jouw leerlingenbijvoorbeld vragen gesproken tekst als huiswerk in te leveren. Of een dictee uit te schrijven dat wordt voorgelezen. Met een eenvoudige mobiel is zoiets al te doen, maar kan het handiger? Zekers! Een paar voorbeelden. Let’s go!

H5P-Dictation


We noemden in een vorig artikel al de H5P-plug-in Dictation. Jij laat leerlingen uitschrijven wat jij dicteert. Leerlingen zien na afloop direct hun fouten en kunnen daarvan leren. Afhankelijk van het behaalde cijfer kun je dan vervolgacties klaarzetten.

H5P-Speak the words


Een andere plug-in voor Moodle is “Speak the words”. Jij typt een tekst en je vraagt de leerling om deze uit te spreken. Als de leerling dat doet (thuis, op school, waar dan ook), dan wordt de uitgesproken tekst geanalyseerd en vergeleken met het origineel. Als dit matcht, dan levert dat ‘n punt op. Dat cijfer wordt bijgehouden en kan als basis dienen voor vervolgactiviteiten. Met “Speak the words SET” kun je in één oefening meerdere zinnen aanbieden.

H5P-Audio


Als je op jouw pagina een geluidsfragment wilt toevoegen (verhaal, gedicht, uitleg etc.), dan is de plug-in H5P-Audio daarvoor perfect geschikt. Tekst inspreken, koppelen aan de plug-in en plaatsen in de tekst van een label, een pagina of een Moodleboek. That’s it.

Moodle > Opdracht > Audio of video

Moodle heeft met versie 3.6 ook geweldige tools in handen gekregen om om te gaan met video en audio in opdrachten, teksten en waar dan ook. En dat zonder een technisch expert te zijn op dit gebied.

De optiebalk van de Moodle-tekstverwerker heeft daarvoor twee extra icoontjes meegekregen: Video toevoegen en Audio toevoegen.

Audio en video toevoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Als je het verschil snapt tussen ‘start de opname’, ‘stop de opname’ en ‘sla de opname op‘ dan kun je er mee uit de voeten.

Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld vragen om in een korte video iets te vertellen over hun hobby’s en het daarna in te leveren als opdracht in Moodle. En de week erna ze iets laten vertellen over hun vakantie. En de week daarna …
Kortom: de leerlingen zijn elke week bezig met spreekvaardigheid, jij kunt elke week een aantal willekeurige leerlingen (of allemaal als je tijd hebt :-)) beluisteren en hen feedback geven op hun uitspraak.

Creatieve geesten zien nog meer mogelijkheden. Inderdaad: je kunt die opties voor audio en video óók gebruiken in jouw feedback op ingeleverd werk (in het Duits, Engels, Nederlands, Spaans, Chinees etc.).
En jij kunt binnen Moodlepagina’s, in Moodleboeken, in labels en zo meer ook audio en video toevoegen (zo lang jij het verschil kent tussen opnemen, stoppen en opslaan :-)).

En om het helemaal af te maken: als jij handig bent met de Moodle-database-activiteit, dan kun je zelf een prachtig volgsysteem bouwen waar je per leerling, per opdracht of per periode de uitgesproken teksten bij elkaar in één overzicht presenteert. Wat wil je nog meer?

Twee afsluitende opmerkingen
1. Deze opties werken in elk geval met de browser Chrome.
2. De standaardinstellingen voor audio en video in de tekstverwerker in Moodle zijn standaard 2 minuten. De beheerder van jouw Moodle kan dit aanpassen (als je dat wilt).

Smartphone in de klas? Ja, graag!

We hebben ‘n apparaat dat de mogelijkheid heeft de inhoud van alle encyclopedieën met één druk op de knop te doorzoeken op zoek naar antwoorden op vragen die leerlingen hebben.
Datzelfde apparaat kan dienst doen als uitgebreide gewone en grafische rekenmachine, vervangt woordenboeken en kan worden gebruik om snel even iets op te zoeken, voor huiswerkplanning etc.
En wat doen wij in Nederland in de klas: wij verbieden het gebruik ervan.

Het moet niet gekker worden

Docenten kiezen er soms voor om aan het begin van de les voorkennis te activeren door middel van ‘n paar meerkeuzevragen. Met apps als Kahoot!, Socrative of Mentimeter worden deze vragen met de smartphone snel beantwoord. Tamelijk onhandig dus als van de leerling wordt geëist de phone in een telefoontas bij de deur achter te laten.

Leerlingen vergeten soms hun Chromebook mee te nemen (of hebben die ongelukkigerwijs niet). Handig als ze dan toch met hun telefoon bij het gemaakte huiswerk kunnen.

Bij een practicum of onderzoek is het verrekte handig als leerlingen snel een foto maken van de gebruikte opstelling. Of snel een afbeelding maken van de aantekeningen op het bord. En wat dacht je van het snel kopiëren van het papier met de meetresultaten van de proef? Dan kan dat niet meer zoek raken en kunnen alle groepsleden thuis aan het werk.

Nog meer dusz!

De docent legt een actuele situatie in ‘n land uit en de leerlingen zoeken direct naar de feiten en achtergronden. Andere leerlingen beginnen aan het einde van het lesuur vaak al met huiswerk. O ja, dat huiswerk is snel te vinden in de digitale agenda van de leerling en vaak te ontsluiten via een digitale leeromgeving.

Een van de grote hindernissen bij de overgang van klas 3 naar klas 4 van het havo en vwo is het onvermogen van leerlingen om de beschikbare tijd te plannen. En in plaats van die vaardigheid aan te leren verbieden wij de kids om dit in de les te doen onder het motto: ‘Het staat in Magister’. Maar … dat is geen plannen, maar het bekijken van het boodschappenlijstje van de docent :-(.

Leerlingen kunnen de rekenmachine (de eenvoudige variant of de grafische) van hun smartphone gebruiken i.p.v. de vroegere rekenmachine. Je hebt je telefoon altijd bij je en de extra aanschaf van een rekenmachine is niet meer nodig. Win-win dus voor leerling en docent.

Wie begrijpt het nog?

Even snel aantekeningen maken in de les, het oefenen met educatieve apps en ff snel de leerstof scannen op -bijvoorbeeld- het toilet of in de bushalte: het kan allemaal.

En wat doen wij? Wij zeggen bij binnenkomst in het lokaal tegen die kids dat de smartphone in een telefoonzak moet worden opgeborgen tot het einde van het lesuur. Het is eigenlijk niet meer uit te leggen.

En de leerling denkt: “Bekijk het maar” en neemt zijn oude mobiel mee naar school om deze in de telefoonzak op te bergen. Diezelfde kids weten als geen ander dat op Chromebooks ook alle apps draaien die het op smartphones ook doen. Wij noemen dit in nuchter Nederlands: ‘dweilen met de kraan open‘.

Verbieden werkt averechts. Opvoeden tot mediawijsheid (daar valt ook het gebruik van de smartphone onder) is het adagium! In de Metro van even geleden stond: ” <…> zolang we krampachtig vasthouden aan een tijd die voorbij is en leerlingen niet al jong leren hoe beschaafd met de telefoon om te gaan, zullen we last blijven houden van leerlingen die hierin de grenzen opzoeken.”

Onderwijs Anders

Er is nog een wereld te winnen op het terrein van het gebruiken van smartphones in de les. Rigide verbieden is m.i. geen goede oplossing, leerlingen snappen heel goed dat het gebruik van Facebook, Instagram en dat soort afleidingen niet handig is als je bezig bent met het ouderwetse stampwerk. En zit dáár nu niet precies de clou van het verhaal?! Tijden veranderen, leerlingen veranderen, mogelijkheden en omstandigheden veranderen.

En wat doet de docent? Gewoon doorgaan zoals het in de vorige eeuw ook gewoon ging? Of nadenken over nieuwe mogelijkheden voor zijn of haar lessen?! Misschien zijn het de leerlingen die verandering op dit gebied in gang kunnen zetten omdat ze hun docenten vragen om gedegen modern onderwijs. Of wellicht doordat zij onderwijs of een school kiezen waar wél optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van nu.

Dictee in een digitaal jasje

Het dictee als werkvorm is niet nieuw. Sinds jaar en dag worden spellingsregels en interpunctie op deze manier afdoende geoefend. Je gunt je er niet altijd de tijd voor, maar dat hoeft ook niet!

Twee vragen opgenomen in Dictation

Binnen het digitaal leerplatform Moodle kun je de activiteit H5P-Dictation gebruiken (natuurlijk in het Nederlands!).
Je neemt een zin voor het dictee op normaal tempo op. Daarna neem je deze nogmaals op, maar nu langzaam / vertraagd.

De leerling klikt op de eerste blauwe knop en krijgt de zin op een normaal tempo te horen krijgt. Hij of zij schrijft de zin op. Eventueel kiest de leerling ervoor om de tekst nogmaals, maar nu langzaam uitgesproken, te beluisteren.

Na afloop worden de ingevulde zinnen automatisch nagekeken.

Opties

Er zijn verschillende opties.
De langzame versie van de gesproken tekst is optioneel. Jij stelt in hoe vaak de leerling een zin mag afspelen, of interpunctie wel of niet wordt meegeteld in het eindresultaat en jij kunt besluiten of typefouten niet meetellen, half meetellen of helemaal meetellen in het eindcijfer.

Voorwaardelijk vervolg

Je kunt de uitslag gebruiken om leerlingen die dat nodig hebben te voorzien van extra uitleg en oefenmateriaal, bijvoorbeeld als er een cijfer wordt gescoord beneden de 6,5.

Met H5P-Dictation kun je als talendocent elke dag een minidictee organiseren met een minimum aan werk aan jouw kant en maximum effort aan de kant van de leerling.

Elke dag spelling oefenen, hoe gaaf is dat!

Peer-review door leerlingen

Leerlingen die elkaars werk nakijken en daar zelf weer van leren, wat wil je nog meer?! Om de verworven kennis en kunde aan te tonen laten we leerlingen graag een werkstuk over een thema maken, of ’n video of presentatie, een kunstwerk of iets anders. Dat betekent dat zij behoorlijk nadenken over het onderwerp en proberen hier uitdrukking aan te geven.

Van toen naar nu

Nog niet zo lang geleden betekende dit een stapel nakijkwerk voor de docent en vele avonden werk. Tegenwoordig zet ik daar meermaals de activiteit ‘peer review‘ voor in: de leerlingen zelf beoordelen het werk van hun klasgenoten. Het digitaal leerplatform Moodle heeft daar een aparte ingebouwde module voor. Elk werkstuk, elke opdracht, video, presentatie etc. worden door minstens 5 andere leerlingen nagekeken aan de hand van een tevoren door de docent gemaakte rubric. Het grote voordeel daarvan is een redelijk gelijke beoordeling door alle leerlingen én het als leerling niet zelf hoeven bedenken van een cijfer (deze vloeit namelijk automatisch voort uit de gebruikte rubric).
Het geven van feedback in de vorm van Tips&Tops, sterke punten en verbeterpunten en zo complementeert de beoordeling.

Herhaling

Leerlingen zijn met het onderwerp bezig als zij zelf een product moeten creëren (hoger level leervaardigheden uit de Taxonomie van Bloom). Daarnaast moeten zij medeleerlingen beoordelen en dus opnieuw nadenken over de verwoording van de inhoud van het onderwerp, nu gesteld in woorden van een ander en dan beoordelen of dit correct is. Uitermate effectief dus.

En als klap op de vuurpijl: elke leerling wordt automatisch zelf ook beoordeeld voor de kwaliteit van de eigen beoordelingsvaardigheid. Wij kunnen als docent zelf kiezen hoe zwaar deze nakijkkwaliteitsbeoordeling meetelt.

Leerlingen krijgen de stof nogmaals onder ogen, scherpen hun beoordelingsvermogen en –last but not least– de hoeveelheid nakijkwerk voor de docent is fors geslonken! En dat geeft dan weer de mogelijkheid om dit instrument van peer review vaker in te zetten! Win-win dus, voor zowel de leerling als de docent. Yoechee!

Check – dubbelcheck: digitaal takenboek

We vragen leerlingen vaak om een aantal taken af te ronden binnen ‘n lessenserie of project of schoolweek etc. Om het overzichtelijk te houden voor de leerling en voor de docent of baliemedewerker is het handig om dit digitaal bij te houden. Iedereen kan er dan op elk moment vanaf elke plaats bij.

Een fraaie activiteit binnen Moodle daarvoor is de checklist. Jij noteert daar de taken die moeten worden afgevinkt en de leerling vinkt deze af als hij of zij de taak heeft afgerond.

Bovendien kun je als docent ook bepalen dat iets pas is afgerond als ook de docent de taak -na controle- heeft afgevinkt.

Vanaf elke plek op elk moment overzicht van ‘de stand van zaken’. En als je dan ‘n stap verder wilt: binnen Moodle kun je het afronden van ‘n stel taken koppelen aan voorwaardelijke vervolgactiviteiten. Dubbel handig dus.

Toets-evaluatie per leerling

Even geleden vroeg een collega naar de digitale mogelijkheden van onze ELO om haar papieren evaluatie-methode om te zetten naar Moodle. Leuke uitdaging, én … gelukt.

Van ‘berg papier’ naar één scherm

Als de leerlingen een toets hebben gemaakt, wordt aan hen gevraagd om nog eens terug te kijken op de voorbereiding ervan. De uitkomst daarvan is een goede basis om daarover met de leerling verder te spreken.
Maar … 16 toetsen per leerling per jaar maal het aantal leerlingen levert een ongeziene berg papier op waarin nog nauwelijks verbanden zijn te ontdekken.
Binnen Moodle is dat probleem zo getackeld!

moodle-toetsevaluatie01

De leerling

Na elke toets vullen de leerlingen een digitale enquête in met vragen over het opletten tijdens de les, huiswerkgedrag, het leren etc. De vragen staan hierboven.
De laatste twee vragen vragen om actie: ‘Welk onderdeel moet jij nog herhalen?’ en ‘Hoe en wanneer ga je dit doen?’.
Niet het cijfer voor de toets is het eindpunt, maar de in te zetten verbetering van de eigen prestatie, geformuleerd door de leerling zelf! En was daar het onderwijs niet voor bedoeld?

De docent

De docent kan allerlei overzichten eenvoudig opvragen: per leerling, per toets, per vraag. Hij of zij kan kijken naar de totaalscores per klas voor ’n bepaalde toets, of bij een bepaalde leerling hoe hij zijn evaluaties door het jaar heen ingevuld heeft.
De ingebouwde zoekroutine haalt de gevraagde overzichten in no time naar boven en de docent heeft alles bij elkaar op één scherm tijdens het overleg met de leerling.

moodle-toetsevaluatie02

Heb jij ook ideeën? Uitgewerkte voorbeelden? Mooie uitwerkingen? Laten we dit dan delen! Want waarom moet jij of ik het wiel opnieuw uitvinden?