• 0652 065 021
 • info@edusparx.nl

Category Archive Vakken & ICT

Persoonlijke aandacht en grote groepen

Hoe kan je als docent persoonlijke aandacht geven aan een groep van 90 leerlingen/studenten?
Er ligt een fors gat tussen die ‘persoonlijke aandacht’ en ‘een groep van 90 leerlingen’. Klopt.

En misschien zijn de tips open deuren, maar soms helpt het in ieder geval mij om daaraan mijn inspiratie te scherpen.

Hier zijn enkele strategieën die je kunt overwegen.

 1. Kleine groepsactiviteiten: Verdeel de groep in kleinere subgroepen, zodat je gemakkelijker interactie kunt hebben met elke subgroep. Dit kan tijdens de les of in de vorm van groepsopdrachten buiten de les plaatsvinden.
 2. Gebruik technologie: Maak gebruik van online platforms, zoals forums, e-mail of chatgroepen, waar studenten vragen kunnen stellen en discussies kunnen voeren. Dit stelt studenten in staat om individueel met jou te communiceren.
 3. Spreekuren: Organiseer regelmatig spreekuren waarin studenten individueel of in kleine groepen bij je kunnen langskomen om vragen te stellen, feedback te krijgen of verdere uitleg te ontvangen.
 4. Actieve deelname aan de les: Moedig studenten aan om actief deel te nemen aan de les door vragen te stellen en deel te nemen aan discussies. Hierdoor kun je hun begrip beter inschatten en gerichter hulp bieden.
 5. Peer teaching: Laat studenten elkaar helpen en onderwijzen. Dit kan de last van persoonlijke aandacht verdelen en studenten kunnen veel leren door les te geven.
 6. Gebruik formatieve beoordeling: Maak gebruik van formatieve beoordelingstechnieken, zoals quizzen, korte opdrachten en peer review, om snel inzicht te krijgen in het begrip van individuele studenten en hun behoeften.
 7. Persoonlijke feedback: Geef regelmatig feedback op het werk van studenten, zodat ze weten waar ze staan en hoe ze kunnen verbeteren.
 8. Individualiseer leerdoelen: Moedig studenten aan om hun eigen leerdoelen te stellen en werk samen met hen om een leertraject op maat te ontwikkelen.
 9. Gebruik assistenten: Als dat mogelijk is, werk samen met assistenten of mede-docenten om persoonlijke aandacht te geven. Ze kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen en individuele begeleiding.
 10. Wees toegankelijk: Zorg ervoor dat studenten weten hoe ze contact met je kunnen opnemen en wanneer ze dat kunnen doen. Bied meerdere manieren om vragen te stellen, zoals e-mail, chat of persoonlijke ontmoetingen.

Het is belangrijk om te beseffen dat persoonlijke aandacht niet altijd betekent dat je elk individu evenveel tijd geeft. Het gaat erom dat je de noden van studenten begrijpt en probeert hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in je cursus.

Met dank aan chatGPT

Natuurkunde op z’n Moodle’s

Als het gaat om de eigen regie van docent en leerling in het Voortgezet Onderwijs, dan kun je je met Moodle behoorlijk uitleven. Zojuist de eerste module voor het vak natuurkunde klas 2 afgerond. Compleet digitaal. De leerling weet waar hij aan toe is, de docent houdt het overzicht en kan tijdens de contactmomenten (nog steeds hardnekkig ‘les’ genoemd) extra uitleg geven, verdieping aanbieden, ’n demonstratieproef opzetten of leerlingen een practicum aanbieden. Bijvoorbeeld.

Is dit de enig juiste manier? Natuurlijk niet.
Kun je hier ideeën uithalen voor jouw eigen onderwijspraktijk? Gaaf!
Geef je een ander vak? No problemo!
En vergeet dan ook niet om bij de opmerkingen jouw ideeën te delen. Dank daarvoor alvast!

Studiewijzer

Als je een leerling meer verantwoordelijkheid wilt geven voor het eigen leren (binnen gestelde kaders), dan is een studiewijzer noodzakelijk. De opzet kan verschillen, maar een leerling moet weten wat er wanneer moet worden beheerst. Het voordeel boven ‘dagelijks opgegeven huiswerk’ is dat de leerling het overzicht heeft van wat komen gaat en zelf zijn agenda en planning daarop kan aanpassen.
Ik gebruik in deze e-module hiervoor een weblink naar een gedeeld Google-document. Op andere plaatsen gebruik ik hiervoor de grafisch fraaie H5P-Timeline-activiteit. Je zou hier ook een Moodle-pagina voor kunnen aanmaken of een Moodle-boek. Sommige collega’s gebruiken hiervoor de weeklabels binnen de cursuspagina.
Het voordeel van een gedeeld Google-document is, dan de leerling, mentor, bijlesdocent en/of ouder deze ook kan inzien zonder in Moodle te zijn ingelogd.

Bronnen

De leerling vindt de lesstof als bronmateriaal in Moodle. Als docent is het jouw taak om te zorgen dat de leerling -en zeker de leerling in de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs- toegang heeft tot correcte informatie in de vorm van eigen werk, video’s, afbeeldingen, websites etc. Je staat er van versteld hoeveel fouten je tegenkomt op internet, in youtube-video’s etc.
Als je nog een papieren boek gebruikt, dan kan deze ook worden opgenomen bij het bronmateriaal.
Al deze bronnen kunnen na bestudering door de leerling zelf worden afgevinkt door bij “Activiteitsvoltooiing” te kiezen voor manueel.

Activiteiten

Naast bronmateriaal kan de leerling zich laven aan allerlei verwerkingsopdrachten. Soms geïntegreerde H5P-modules, dan weer diverse toetsen, het maken van een poster over de theorie etc.
Deze activiteiten moeten door de leerling worden afgerond en voldoen aan tevoren gestelde eisen (cijfer, tijdsinvestering, ingeleverd zijn van werkstukken etc.) en worden daarna automatisch afgevinkt. Op deze manier houdt de leerling overzicht over zijn voortgang en ziet hij wat nog op de rit staat.

Voortgangsbalk

Om het overzicht te houden heb ik er voor gekozen om alle voltooiingsinformatie te presenteren in een balk met voortgangsinformatie. Blauwe blokjes staan voor ‘nog niet gedaan’, geel voor ‘ingeleverd maar nog niet nagekeken’, rood voor ‘niet voldaan’ en groen voor ‘voltooid’. De leerling én de docent ziet in één oogopslag hoe ver hij er voor staat. Je kunt ook op de blokjes klikken om direct naar de bron of activiteit te gaan.
Kort gezegd: de leerling moet tijdens de module van blauw naar groen.


Extra stof

Natuurlijk wil de geïnteresseerde leerling méér dan alleen maar het standaard aanbod. Voor hem of haar staat er extra materiaal klaar. Het doorwerken van deze extra stof heeft ook voordelen: je kunt buttons verdienen. En als je er drie hebt gescoord, dan kun je die inwisselen voor ’n ster. En leerlingen met de sterrenstatus vermenigvuldigen hun eindtoetscijfer met de formule “(cijfer x 0,8) + 2”. Nog nooit zoveel enthousiasme gezien als na deze move.

Theorie en verwerking in één

De tijd dat theorie en vragen los van elkaar werden aangeboden is ingehaald door de digitale mogelijkheden die Moodle biedt. Tussen de tekst staan digitale verwerkingsopdrachten om het bestudeerde direct toe te passen. De leerling weet direct of de bestudeerde stof is begrepen. De geïntegreerde activiteiten van H5P lenen zich hier uitstekend voor, maar ook een tussentoetsje vanuit de toetsmodule van Moodle doet wonderen. Deze voortgang vinden de leerlingen ook terug in hun voortgangsbalk.Extra video’s

Een leerling leert van wat hij leest en verwerkt, wat de docent vertelt en ook van aangeboden videomateriaal.

Hij kan thuis of ergens anders de uitleg van de stof tot zich nemen of nogmaals de uitleg bekijken wanneer het nodig is én het de leerling uitkomt. Overal. Altijd. 24/7. Omdat het belangrijk is dat de leerling de aangeboden stof verwerkt, vraag ik hen om er een korte samenvatting van te maken. Een alternatief is om er een actieve video van te maken (H5P Interactieve video) waarbij vragen worden toegevoegd aan het beeldmateriaal. De antwoorden worden opgeslagen en daar kun je dan weer passend lesmateriaal aan koppelen.


Peerreview

De leerlingen hebben bij de start van de module een poster gemaakt over natuurwetenschappen en daar één concrete uitvinding / ontwikkeling gebruikt als kapstok om het nut voor het dagelijks leven uit te leggen.
Aan het eind van dit blok komt dit onderdeel terug als de leerlingen in de vorm van een peer review (Moodle: activiteit workshop) elkaars werk beoordelen en feitelijk voor zichzelf de bijbehorende theorie herhalen. Handig, zo net voorafgaand aan de toets.


Huiswerk met hints

Een steeds terugkerende bron van vreugde: het huiswerk.
Ik koos ervoor om de huiswerkvragen aan te bieden in de vorm van een digitale toets (directe feedback). Eenvoudig vraagwerk wordt rechtstreeks beantwoord in de Moodle-toets zelf, berekeningen en tekeningen moeten worden uitgewerkt in het schrift en de antwoorden ervan moet worden ingevoerd in Moodle.
Als een leerling een fout antwoord invult, dan krijgt hij een hint waarmee de vraag nogmaals kan worden geprobeerd. De hint wordt steeds uitgebreider en na drie pogingen wordt als feedback het goede antwoord inclusief extra uitleg getoond.
Een groot voordeel is dat leerlingen tracebaar aan de slag zijn met hun huiswerk en eigenlijk nauwelijks meer vast kunnen lopen. Een ander voordeel is dat de leerlingen het goede antwoordmodel direct ná hun eigen poging krijgen en direct kunnen reflecteren op hun eigen antwoord.
In de les vallen zo veel vragen weg en is er ruimte voor verdieping en verbreding.

Een leerling die driemaal een fake-antwoord invult om maar het goede antwoord te krijgen houdt zichzelf voor de gek en krijgt als huiswerk-toets-cijfer een dikke onvoldoende.


24/7 ondersteuning

Afbeeldingsresultaat voor 24/7

Het kan zijn dat een leerling thuis vragen heeft over de leerstof. Ook hier hoeft hij niet vast te lopen! Het forum is ingezet als 24/7-vraagbaak voor leerlingen. Medeleerlingen en docenten kunnen op de vraag reageren en zo de leerling verder helpen.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat enige extrinsieke motivatie nodig is om deze mogelijkheid volledig te benutten. Het beoordelen van de bijdragen van de leerlingen kan hierbij helpen: een goede reactie op een vraag levert een positieve beoordeling op.


Vaardighedenmodule

Afbeeldingsresultaat voor vaardigheid

Veel vaardigheden komen in elk leerjaar en elk onderwerp terug. Hoe schrijf ik een verslag? Hoe verwerk ik in een spreadsheet mijn metingen tot een fatsoenlijke en betekenisvolle grafiek? Hoe werk ik handig met formules, breuken, machten van 10 etc. etc.
Al deze informatie is in een aparte cursus beschikbaar en via de aanmeldmethode “Link naar koepelcursus” hebben alle leerlingen toegang. Een dergelijke cursus is overigens prima middels een LTI-koppeling met anderen buiten de onderwijsorganisatie te delen!


Huiswerkcheck

Fake-voorbeeld van een GradeQR-code

Niet alle leerlingen nemen het deel ‘huiswerk’ serieus. Een beetje externe motivatie blijkt voor deze groep noodzakelijk, maar het administratieve deel ervan stimuleert mij niet echt om dit regelmatig op te pakken.
De plug-in GradeQR brengt hierin verandering. Binnen Moodle maak je een ‘GradeQR-opdracht’ aan. Deze levert voor de leerling een QR-code (met info over cursuspagina, uniek cijferrijtje, leerling) op die ik met mijn smartphone kan scannen. De score wordt direct in Moodle overgebracht na het scannen van de QR-code. Dit was voor mij de eerste keer dat ik van deze mogelijkheid gebruik heb gemaakt en het had een hoog ‘controle’-gehalte.
Waar ik naar toe wil is het omgekeerde: de leerling heeft zijn huiswerk af en wil daar graag feedback op. Hij vraagt mij ernaar te kijken, ik geef feedback en als het in orde is wordt de aangeboden QR-code afgevinkt.


Extra oefenstof voor behoeftige leerlingen

Tussentijds was er een eenvoudige toets om te kijken of het omrekenen met metrieke eenheden voldoende wordt beheerst. Als de leerling lager scoorde dan een 7,5 dan volgde er automatisch extra oefenstof voor deze leerling waarmee hij zijn vaardigheden kan opkrikken voor de herkansing. Doel is dat elke leerling in elk geval het cijfer 6,0 of -liefst- hoger haalt.
Met dank aan de mogelijkheid om in Moodle activiteitsvoltooiing aan te zetten en gebruik te maken van Moodle’s toegangsbeperking.


Webinar

Afbeeldingsresultaat voor logo big blue button

Om leerlingen die nog eens extra uitleg wilden van dienst te zijn heb ik op een maandagavond een webinar georganiseerd voor deze groep. Binnen Moodle kennen we daarvoor de activiteit Big Blue Button (whats in a name?).
Dit blijft steeds weer een mooie ervaring! Leerlingen die ruimschoots op tijd al aanwezig zijn, actieve interactie middels de meelopende chatbox en eventueel via spraak en ouders die naderhand aangeven er ook nog wat van te hebben geleerd. Ook de deelnemende leerlingen zijn positief en hebben er duidelijk wat aan gehad.
De webinar kan worden opgenomen om door afwezigen nog eens te worden geraadpleegd. En daarnaast: ook leerzaam voor jezelf om jouw verhaal nog eens kritisch te bekijken. De eerste keer, alweer even geleden, maakte ik zo ongeveer alle fouten waar ik stagiairs voor probeer te behoeden.


Digitaal afvinken met de ‘Checklist’

Afbeeldingsresultaat voor checklist

Als je de leerlingen een overzicht met leerdoelen geeft, dan kun je ze ook de mogelijkheid geven om deze zelf af te vinken. Hiervoor kun je de Moode-activiteit “Checklist” gebruiken. De leerling kan de items zelf afvinken, je kunt er voor kiezen dat de docent dit doet of zelfs dat beiden elk item afvinken. Er loopt een mooie voortgangsbalk mee en als alles is afgevinkt, dan is de activiteit voltooid. Jij kunt dan kiezen voor mogelijke vervolgacties op basis van die voltooiing, bijvoorbeeld toegang tot verdieping, verbreding etc.


Progress cirkel

En ter verhoging van de feestvreugde: bovenaan de cursuspagina loopt er een overzicht in de vorm van een procentcirkel mee waar de voortgang wordt gepresenteerd. In dit geval heb ik 22% van de activiteiten-met-voltooiingseis afgerond.
Op de persoonlijke pagina van de leerling kom je deze voortgangsinformatie ook tegen.


Afronding

Gerelateerde afbeelding

Is het bovenstaande verhaal een blauwdruk voor elke lessenserie, vak of collega? Nee, natuurlijk niet! Kun je hier ideeën uithalen voor jouw eigen praktijk? Zekers! Pak er één uit voor het komende hoofdstuk en ga daarmee aan de slag. Dat heb je dus na zeven hoofdstukken al zeven activiteiten gerealiseerd op jouw cursuspagina.

Als jij zelf nog meer ideeën hebt of vragen of opmerkingen en zo, schroom dan niet om hieronder te reageren! Ik leer graag bij en samen komen we verder! Op naar mooier onderwijs dusz!

Moodle Classroom

Nee, je leest -en ziet- het niet verkeerd. De GoogleClassroom-functionaliteit is geïntegreerd in Moodle! Geen klas-codes en zo meer. Gewoon rechtstreeks vanuit Moodle de opdracht aanmaken en klaarzetten. Gewoon bewerken zoals je dat gewend was en teruggeven aan de leerling. De beoordeling wordt automatisch doorgegeven aan het cijferboek van Moodle en kun je gebruiken voor vervolgactiviteiten (extra uitleg, verdiepingsstof, herhalingsopgaven etc.). En de leerling? Die klikt in Moodle op jouw MoodleClassroom-link en werkt als vanouds aan zijn of haar opdrachten.

Slimme koppelingen via LTI

Google heeft als belangrijke educatieve partner deze integratie mogelijk gemaakt via een zogenaamde LTI-koppeling. Ook de grote contentleverancier VO-content heeft het al eerder mogelijk gemaakt om via zo’n LTI-koppeling intelligent het educatieve materiaal van bijvoorbeeld de Stercollecties binnen Moodle te ontsluiten.

Jij hoeft je niet meer druk te maken over het gebruikersmanagement en de resultaten worden teruggekoppeld aan Moodle. Voor de leerlingen geldt: alles is bereikbaar via één route. Helder, duidelijk en overzichtelijk. Dit komt ook tegemoet aan opmerkingen van leerlingen en ouders dat al die verschillende weblinks soms wel erg onoverzichtelijk wordt.

Als er één schaap over de dam is …

Het is te wensen dat de grote en kleine commerciële uitgevers ook op een dergelijke manier hun materiaal (of delen daarvan) gaan aanbieden. En als dan ook nog eens Magister en SOM deze internationale afsprakenset gaan gebruiken … Digitale vooruitgang noemen we dat!
Dat scheelt dan een heleboel moeite-achter-de-schermen die beter in het onderwijs zelf gestopt kan worden.


Overeenkomsten met Moodle “Opdracht”

Er zijn veel overeenkomsten tussen de Moodle activiteit “Opdracht inleverplaats” en de nieuwe MoodleClassroom (gebaseerd op Google). In beide gevallen geef je leerlingen de opdracht om iets in te leveren en kun je het ingeleverde werk beoordelen en met feedback teruggeven. Er zijn ook verschillen; hieronder staan er een aantal benoemd.

✅ Binnen de Moodle “Opdracht inleverplaats” is het ook mogelijk om werk te laten inleveren per deelgroep en dit werk voor de groep te beoordelen. In MoodleClassroom wordt gewerkt op individuele basis.

✅ De ingeleverde documenten worden bij MoodleClassroom bewaard in een map op jouw eigen GoogleDrive; bij de Moodle-variant wordt het ingeleverde werk bewaard binnen Moodle.

✅ De plagiaatcontrole bij de Moodle “Opdracht-inleverplaats” (internet + alle ooit ingeleverde documenten) is uitgebreider dan bij MoodleClassroom (alleen internet).

✅ Binnen MoodleClassroom kun je rechtstreeks in het ingeleverde Google-document annoteren zoals je dat ook binnen GoogleDocumenten gewend bent.
Binnen de Moodle “Opdracht inleverplaats” kun je alleen annoteren in pdf-documenten (als de leerling een ander formaat inlevert, dan wordt die automatisch omgezet naar pdf, dat dan weer wel :-)).

✅ Binnen MoodleClassroom blijft de feedback die je als docent geeft, overzichtelijk zichtbaar. Je kunt heel gemakkelijk zien welke feedback je hebt gegeven en of de leerling die in een update heeft verwerkt. En op het niveau van de versie-informatie van het ingeleverde document is ook veel zichtbaar van het proces van de leerling.
In de Moodle “Opdracht-inleverplaats” worden complete documenten ingeleverd (hoewel een link naar een gedeeld werk van de leerling de voordelen van GoogleDrive en Moodle perfect combineert!).

✅ Vooruit, dan ook nog wat overeenkomsten. Je kunt in beide gevallen via de Moodle-instellingen allerlei voltooiingsinformatie aan de opdracht meegeven plus voorwaarden waaraan de leerling moet voldoen wil hij of zij verder kunnen. Ook kun je de activiteit verbergen voor de leerling totdat jij deze weer openzet.

Waarom kiezen voor MoodleClassroom?

De Moodle “Opdracht inleverplaats” is perfect voor het inleveren van werkstukken, verslagen en dergelijke. Prima rechtstreeks te beoordelen, rechtstreeks of via ’n rubric.
Als je bij het beoordelen van gemaakt werk graag gebruik maakt van de versie-informatie van het ingeleverde document, dan is MoodleClassroom daar een perfecte optie. Het direct kunnen annoteren in het ingeleverde werk van de leerling kun je ook prima binnen MoodleClassroom doen.

Kon dat dan niet al binnen de Moodle “Opdracht inleverplaats”? Het laten inleveren van verschillende elkaar opvolgende versies kan inderdaad ook binnen Moodle zelf. Annoteren van pdf-documenten ook, maar dat gaat in de Classroomvariant soepeler. Je kunt overigens binnen de Moodle “Opdracht inleverplaats” natuurlijk altijd een gedeelde weblink naar het leerlingdocument laten inleveren.

Hoe dan ook: of je nu kiest voor de originele Moodle “Opdracht inleverplaats” of MoodleClassroom, in beide gevallen kun je nu via één toegang naar de digitale opdracht. Geen codes, geen aparte links, geen gedeelde mappen en documenten.

Moodle > Kiezen > Klikken > Klaar.

Open vragen door de computer laten nakijken

Binnen Moodle zijn standaard al veel vraagtypes beschikbaar. Recentelijk ontdekten we het vraagtype “Essay (autograde)”, een vraagvorm met veel potentie. Ook in de H5P-variant (een plug-in voor Moodle) is deze vraagvorm beschikbaar.

Je vraagt de leerling om een antwoord op ’n open vraag / ’n mening / een uitleg / ’n samenvatting enzovoorts van ’n aantal woorden of zinnen en jij bepaalt een serie voorwaarden waaraan de tekst ook inhoudelijk moet voldoen. Vervolgens doet Moodle een cijfer-suggestie op basis van jouw voorwaarden.

Automatisch nakijken?! Geloof je het zelf?

Kun je hiermee open vragen automatisch laten nakijken door Moodle? Nee dus, maar dat had je zelf ook al bedacht. Maar met een andere insteek heb je hier een geweldige vraagvorm in handen om jouw leerlingen te helpen met het formuleren van hun verhaal.

⦿ Ten eerste kun je kaders stellen voor het aantal woorden of zinnen dat je graag minstens gebruikt ziet worden. Hier kun je ook (deel)punten voor geven.
⦿ Je kunt woorden of zinsdelen opgeven die je graag in het antwoord terug ziet komen en hiervoor afzonderlijk punten toekennen. Je kunt zelfs punten toekennen voor een antwoord waarin bepaalde woorden in de door jou gewilde volgorde voorkomen.
⦿ Daarnaast kun je ook een woordenlijst aanmaken met woorden of zinsdelen die vaak fout worden gebruikt en daarvoor eventueel puntenaftrek voor regelen.

Vier keer aandacht

⦿ Leerlingen gaan nadenken over het mogelijke antwoord op jouw vraag en typen dat uit zoals ze dat gewend zijn bij een ‘normale’ open vraag.
⦿ Leerlingen checken hun antwoord en krijgen daarvoor een automatische beoordeling naast gerichte feedback.
Bestaat het antwoord uit genoeg woorden? Zijn de juiste woorden gebruikt of ontbreken essentiële onderdelen? Wat ontbreekt er nog aan het antwoord?
⦿ Leerlingen kunnen een door jou bedachte hint krijgen voordat zij een tweede poging mogen doen (al dan niet met puntenaftrek).
⦿ En als het antwoord definitief wordt ingeleverd krijgen de leerlingen jouw feedback waarmee ze hun tekst kunnen vergelijken met jouw voorbeeldantwoord.

Leerlingen zijn dus vier keer met het antwoord bezig op jouw vraag of stelling. Feedback, herhaling, check. En dat in één vraagtype!
En als je de vraag naderhand nog manueel wilt beoordelen voor een cijfer, dan kan dat.

Het is niet helemaal het gemakkelijkste vraagtype, maar daar staat tegenover dat je er ongelofelijk veel mee kunt doen!

MyMaps en jouw creativiteit

Ik geef graag een tip door die ik kreeg voor GoogleMaps. Behalve snel plaatsen opzoeken en routes bepalen kun je ook binnen MyMaps jouw ​ eigen kaarten​ maken (MyMaps​ ) met eigen prikkers op die kaart. ​

Afbeeldingsresultaat voor google maps

En nog sneller: je kunt ook een ​ spreadsheet met informatie importeren​ in jouw eigen kaart. En die spreadsheet kun je binnen Moodle laten ​invullen door jouw leerlingen​ middels de activiteit ‘enquête’ of ‘database’!

Als je de map deelt met jouw leerlingen, dan kunnen zij ook rechtstreeks hun gegevens invullen, inclusief foto’s en video.

En ook: je kunt op eenvoudige wijze meerdere lagen over jouw map leggen, bijvoorbeeld per klas of groep.

Als je jouw fantasie ff op z’n beloop laat, dan komen de meest creatieve ideeën aan de oppervlakte. Een ​ paar​ voorbeelden.


FF in de brainstorm

Talen
Geef elke leerling een stad in Frankrijk / Engeland / Duitsland en laat hem daarover een aantal zinnen schrijven (eventueel over ’n bepaald onderwerp) en daarna inleveren in Moodle. Jij importeert dit in Google Maps en voilà: de kaart is klaar! Je kunt dit per klas doen of in één keer voor de hele jaarlaag.

Godsdienst
​Deel de klas in groepen van vier leerlingen en geef elke groep “een kerk” in Alkmaar waar ze informatie over moeten verzamelen en inleveren (bijvoorbeeld 10 zinnen).

Overzichtje als afbeelding van een aantal kerkgebouwen in Alkmaar

Geschiedenis
​Idem, maar dan geschiedkundige straatnamen of speciale plekken in de stad.

Aardrijkskunde
Laat elke leerlingen iets vertellen over ’n bijzondere stad in Europa in het kader van ’n bepaald thema.

Biologie
Laat ze de biotoop in hun thuisomgeving beschrijven in inleveren.

Mentoren
Laat leerlingen de eerste les na de grote vakantie hun vakantiebestemming of woonadres invoeren en kort beschrijven (eventueel aan de hand van jouw vragen).

Jouw fantasie is ​ the limit​ !


Natuurkunde op internet – de commerciële uitgevers voorbij

Uitgedaagd dusz!
In een van mijn vorige blogs schreef ik over het laaghangende fruit op internet als het gaat om digitaal en gratis materiaal voor het vak Engels.
Of er ook zo’n lijstje voor bijvoorbeeld het vak natuurkunde kan worden gemaakt om als onderwijsprofessional de eigen lessen inhoud te geven.

Zekers dus.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over het eigen materiaal van de docenten en de uitgebreide mogelijkheden voor formatief toetsen, allerlei game-vormen om te leren etc. etc. binnen een elektronische leeromgeving als bijvoorbeeld Moodle.
Je hebt echt geen methode van commerciële uitgevers nodig voor goed en gedegen natuurkunde-onderwijs!

Aanvullingen? Opmerkingen? Uitbreidingen? Tips? Graag! Laten we elkaar helpen!

Veel plezier ermee!


Phet | Interactieve simulaties

Op de webstek van Phet staan tientallen simulaties (ook met Nederlandstalige interface) over natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en zo. Deze simulaties kun je heel gemakkelijk gebruiken binnen Moodle als virtueel practicum met jou eigen tekst als uitleg of verduidelijking. De website van Phet bevat ook docententips en handleidingen.
Kies wel de html5-versies. Java is ondertussen echt outdated en Flash wordt in de nabije toekomst steeds problematischer (zeker in Chrome).


Eigen werk

Natuurlijk ben jij als natuurkundedocent zonder meer in staat om digitale lesbrieven te schrijven over natuurkundige onderwerpen. De stap naar een digitale methode, opgebouwd in Moodle, is dan niet zo erg groot. Een tweede stap is dan het toevoegen van uitlegvideo’s en simulaties. In dit blog vind je daarvan veel verwijzingen. Een volgende stap is het inzetten van de mogelijkheden van Moodle als het gaat om oefening, zelfstandig werken, oefentoetsen, voortgangsbalk, voorwaardelijke activiteiten etc. etc.
Er ligt al heel wat klaar om met elkaar te delen. En wie Moodle gebruikt kent de voordelen van de internationale LTI-koppeling.


Natuurkunde.nl

Op natuurkunde.nl vind je een schat aan informatie over natuurkunde, applets, video’s, examens, artikelen, allerlei weblinks naar informatie over profielwerkstukken, een vraagbaak etc. etc. En dat allemaal gerangschikt op onderwerp en thema.
Een deel van de weblinks hieronder komt daar ook vandaan.


Boemlauw Natuurkunde
Heel veel uitlegvideo’s voor vmbo, havo en vwo onder- en bovenbouw van Gerben Bakker.
https://www.youtube.com/user/boemlauwnatuurkunde/featured

Wijnand Prins
Wijnand biedt op YouTube ook videomateriaal aan als uitlegvideo.
https://www.youtube.com/user/wijnandprins1976

ACNatuurkunde: Pieter Palsma bovenbouw
Pieter is geen onbekende in natuurkundeland en heeft een forse verzameling video-materiaal beschikbaar gesteld via YouTube.
https://www.youtube.com/user/ACNatuurkunde

Alles is natuurkunde: Rob van Bakel
Rob heeft op zijn eigen webstek veel video-uitleg staan over krachten en over elektriciteit. Een aanrader!
http://www.mrvanbakel.nl/

Ralph Meulenbroeks
Wie uitleg zoekt van de betere bovenbouwsoort, komt bij Ralph behoorlijk aan zijn trekken.
https://www.youtube.com/channel/UC60v3qy9ggEqzKXZfgRP6vg/videos

Martijn Leensen
Martijn heeft tientallen video’s online gezet met uitleg voor natuurkunde uit de bovenbouw van havo en vwo.
https://www.youtube.com/channel/UCOy8zGPBuaPsXVCNs46o-5g/videos

Meneer Wietsma
Een eigen website met heel veel materiaal voor de onder- en bovenbouw plus de mogelijkheid te oefenen voor het eindexamen.
https://meneerwietsma.nl/


Lesbrieven van Roel Hendriks

Wie een beetje thuis is in de natuurkunde en op internet is vast materiaal van Roel tegengekomen: lesbrieven, toetsmateriaal, uitleg, practica etc.
Gedegen uitleg, mooi uitgewerkt.
http://www.roelhendriks.eu/Natuurkunde/NatuurkundeHoofdpagina.html


Stercollectie NaSk

Ook binnen de stercollecties van VO-content wordt materiaal ontwikkeld voor natuurkunde. Eerst komt het vmbo aan bod, het havo en vwo staat voor later op de rol.
https://www.vo-content.nl/leermateriaal/stercollecties/nask/Foto: 
https://www.flickr.com/photos/95869671@N08/30976775430 |
Dominic Walliman

Engels op internet – de commerciële uitgevers voorbij

De regie over je eigen onderwijs en lesinhoud. Een steeds terugkerend thema. Op het alom tegenwoordige internet is een veelheid aan materiaal aanwezig. Onderwijsprofessionals kunnen hiermee hun eigen lessen inhoud geven, er ligt meer dan genoeg gewoon voor het opscheppen. Als willekeurig voorbeeld hieronder een verzameling links voor het vak Engels, maar voor heel veel vakken is gemakkelijk ook zo’n lijstje te maken.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het eigen materiaal van de docenten en de uitgebreide mogelijkheden voor formatief toetsen, allerlei game-vormen om te leren etc. etc. binnen een elektronische leeromgeving als bijvoorbeeld Moodle.

Aanvullingen? Opmerkingen? Uitbreidingen? Tips? Graag! Laten we elkaar helpen!

Veel plezier ermee!


Engels leerlijn onderbouw Engels hv klas 1, 2 en 3
https://maken.wikiwijs.nl/52256
Ook beschikbaar voor vmbo-bb t/m vwo. Via de LTI-koppeling rechtstreeks te incorporeren in Moodle; jij kiest wat je wilt gebruiken.


British Council | Welcome to LearnEnglish
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
Kijk- en luisteroefeningen, grammatica, woordenschat, spellen, schrijfopdrachten, apps etc. etc.

  
Duolingo
https://www.duolingo.com/
Stapje voor stapje Engels oefenen tot je er bij neervalt, ook voor gebruik op school! Voor website en smartphone.

  
Nu beter Engels
http://www.beterwebsites.nl/website/index.php?pag=101
Elke werkdag is er een test van 4 opgaven. Na het beantwoorden zie je meteen wat je goed en fout had en waarom. Er zijn ook handige linkjes naar uitgebreidere uitlegpagina’s.  Vergelijk je persoonlijke score met de gemiddelde score van alle deelnemers.
Ook als app verkrijgbaar.


BBC Learning English
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
Grammatic, woordenschat, kijk- en luistervaardigheid etc.


Eindexamensite.nl
https://www.examenkracht.nl
Inderdaad, alleen voor deelnemers aan VO-content. Maar dan heb je ook wat! Je doet je leerlingen tekort als je dit niet aanbiedt :-). Alle examens van de voorgaande jaren, feedback, volgsysteem, verwijzingen naar de theorie etc. etc.


Linguee
http://www.linguee.nl/
Vertalingen in het Engels en omgekeerd, opgebouwd door meer dan 400 lexicografen, vertalingen al na invoeren van enkele letters en het woordenboek is gratis en offline bruikbaar. On- en offline te gebruiken, ook als app voor iPhone en Android verkrijgbaar.
Geïntegreerde vertalingszoekmachine, bij veel woorden ook uitgebreide voorbeeldzinnen die aantonen hoe de woorden in het alledaagse leven gebruikt worden en professionele sprekers hebben de woorden ingesproken. 


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cable-singlecore-25-pair-0a.jpg