• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

Category Archive Moodle

Engels op internet – de commerciële uitgevers voorbij

De regie over je eigen onderwijs en lesinhoud. Een steeds terugkerend thema. Op het alom tegenwoordige internet is een veelheid aan materiaal aanwezig. Onderwijsprofessionals kunnen hiermee hun eigen lessen inhoud geven, er ligt meer dan genoeg gewoon voor het opscheppen. Als willekeurig voorbeeld hieronder een verzameling links voor het vak Engels, maar voor heel veel vakken is gemakkelijk ook zo’n lijstje te maken.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het eigen materiaal van de docenten en de uitgebreide mogelijkheden voor formatief toetsen, allerlei game-vormen om te leren etc. etc. binnen een elektronische leeromgeving als bijvoorbeeld Moodle.

Aanvullingen? Opmerkingen? Uitbreidingen? Tips? Graag! Laten we elkaar helpen!

Veel plezier ermee!


Engels leerlijn onderbouw Engels hv klas 1, 2 en 3
https://maken.wikiwijs.nl/52256
Ook beschikbaar voor vmbo-bb t/m vwo. Via de LTI-koppeling rechtstreeks te incorporeren in Moodle; jij kiest wat je wilt gebruiken.


British Council | Welcome to LearnEnglish
http://learnenglish.britishcouncil.org/en
Kijk- en luisteroefeningen, grammatica, woordenschat, spellen, schrijfopdrachten, apps etc. etc.

  
Duolingo
https://www.duolingo.com/
Stapje voor stapje Engels oefenen tot je er bij neervalt, ook voor gebruik op school! Voor website en smartphone.

  
Nu beter Engels
http://www.beterwebsites.nl/website/index.php?pag=101
Elke werkdag is er een test van 4 opgaven. Na het beantwoorden zie je meteen wat je goed en fout had en waarom. Er zijn ook handige linkjes naar uitgebreidere uitlegpagina’s.  Vergelijk je persoonlijke score met de gemiddelde score van alle deelnemers.
Ook als app verkrijgbaar.


BBC Learning English
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate
Grammatic, woordenschat, kijk- en luistervaardigheid etc.


Eindexamensite.nl
https://www.examenkracht.nl
Inderdaad, alleen voor deelnemers aan VO-content. Maar dan heb je ook wat! Je doet je leerlingen tekort als je dit niet aanbiedt :-). Alle examens van de voorgaande jaren, feedback, volgsysteem, verwijzingen naar de theorie etc. etc.Linguee
http://www.linguee.nl/
Vertalingen in het Engels en omgekeerd, opgebouwd door meer dan 400 lexicografen, vertalingen al na invoeren van enkele letters en het woordenboek is gratis en offline bruikbaar. On- en offline te gebruiken, ook als app voor iPhone en Android verkrijgbaar.
Geïntegreerde vertalingszoekmachine, bij veel woorden ook uitgebreide voorbeeldzinnen die aantonen hoe de woorden in het alledaagse leven gebruikt worden en professionele sprekers hebben de woorden ingesproken. 


Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cable-singlecore-25-pair-0a.jpg

Moodle-forum herontdekt

Een van de activiteiten die je binnen Moodle kunt gebruiken is het forum, een tool met verrassende mogelijkheden! Het (her)ontdekken waard.Het standaard forum: 24/7 bereikbaar

Elk hoofdstuk van onze methode heeft een eigen forum. Leerlingen kunnen daar 24/7 hun vragen kwijt over de leerstof en kunnen elkaar vooruit helpen (en punten te scoren :-)) door antwoord te geven. Het is voor de leerlingen snel duidelijk dat de tekst: “Ik snap het niet” geen vraag is en dat er voor: “Wie heeft het antwoord op vraag 7?” geen ruimte is. (Die vraag stellen ze overigens wel in hun eigen Whatsapp-groep waar het door jou opgegeven huiswerk driftig wordt (onder)verdeeld en gedeeld onder de beschikbare leerlingen :-)).

Een groot voordeel van het gebruik van het forum op deze manier is dat leerlingen bij het maken en leren van het huiswerk niet meer vast hoeven te lopen. Hulp is -bijna letterlijk- één muisklik ver.

Een ander groot voordeel is het feit dat de leerling moet nadenken over de vraag. Waar gaat het precies over, wat kan ik en wat weet ik wél en op welk punt loop ik vast? Dat soort dingen. Voordat ik serieus inga op vragen van leerlingen wil ik dan ook dat ze eerst serieus hun vraag stellen en aangeven wat ze wél weten en waar ze exact vastlopen. Op die manier verdampt de helft van de vragen bij voorbaat omdat de leerling door dit nadenken zelf in een aha-erlebnis het antwoord vindt :-). Dubbele winst dus!

Als laatste nog de opmerking dat ik meestal geen antwoord geef, maar een tegenvraag stel die de leerling verder helpt er zelf uit te komen. Soms is dat ’n hint, soms een verwijzing naar een paragraaf of uitlegvideo en soms een analogie.Vraag- en antwoord forum: eerst zelf nadenken en dan pas reageren

Bij de Q&A-vorm van het forum post jij als docent een stelling, vraag, probleem of wat dan ook en je vraagt de leerlingen daarop te reageren. Het belangrijkste verschil met het forum hierboven is het punt dat de leerlingen pas de reacties van de anderen kunnen lezen als ze eerst zelf hun eigen reactie hebben neergezet. Een perfecte tool voor digitale discussies dus: eerste zelf nadenken en daarna pas reageren op anderen. Als docent kun je zo elke week een ander onderwerp aan de orde stellen. Een geweldige vorm ook voor leerlingen die minder handig hun mening uiten in de grote groep of voor de groep leerlingen die minder ad rem kunnen (of willen) reageren.

Ik herinner mij een blog-serie in de onderbouw waar de docent Nederlands elke week ’n vraag stelde over het boek dat de leerling op dat moment aan het lezen was. De leerlingen werden meegenomen ook met andere ogen tegen de inhoud aan te kijken en uitgedaagd hun visie daarop te verwoorden. Verfrissend en enthousiast!Iedereen voegt één discussie toe: perfect voor peer review

Gerelateerde afbeelding

Een andere forumvorm is die, waar niet alleen de docent, maar elke deelnemer één discussie kan toevoegen waarop vervolgens iedereen kan reageren. Perfect te gebruiken bij het beoordelen van elkaars werk: een gemaakte foto, een tekst, een tekening, noem maar op.
Peer review optima forma dus.Eén eenvoudige discussie: lekker overzichtelijk

Een forum heeft over het algemeen meerdere gelijktijdig lopende onderwerpen en discussies. Je kunt ook kiezen voor ’n forum met maar één onderwerp waarop iedereen kan reageren. Dit is lekker overzichtelijk!Foto:  Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/ | License: Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0 |Attribution: Alpha Stock Images - http://alphastockimages.com/ | Original Author: Nick Youngson - http://www.nyphotographic.com/ | Original Image: http://www.picpedia.org/highway-signs/f/forum.html

Frustreren educatieve uitgevers bewust de ontwikkeling van het onderwijs?

Educatieve uitgevers werken hard aan lesmateriaal. Dat lesmateriaal willen ze graag verkopen aan scholen. Dat is hun business. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

Docenten willen graag het beste materiaal voor hun leerlingen. Zij willen graag zelf kiezen wat zij het beste vinden. En behalve dat het redelijk klinkt, is het dat ook.

En daar loopt het vaak spaak. Want de grote educatieve uitgevers praten over een andere keuzevrijheid dan de docent.

Alléén hoofdstuk 2 graag

Een voorbeeld. Om de kerndoelen voor klas twee vorm te geven wil ik onder andere graag gebruik maken van hoofdstuk 2 van een bepaalde methode. Het andere materiaal heb ik zelf geschreven of vind ik elders. De keuzevrijheid van de educatieve uitgevers beperkt zich tot: je koopt de hele methode, betaalt de volle mep en je gebruikt daarvan dan alleen hoofdstuk 2. “Je mag dat zelf kiezen”. Terwijl ik juist alléén hoofdstuk 2 wil aanschaffen en betalen.

Ja maar, zegt de educatieve uitgever, wij zorgen voor een complete leerlijn waar dat hoofdstuk onderdeel van uitmaakt. Ja, en? Moet ik daarom ook betalen voor wat ik niet wil? En denken de educatieve uitgevers dat docenten niet nadenken over wat zij hun leerlingen aanbieden? En bovendien: ik vind de andere hoofdstukken onder de maat, die wil ik helemaal niet.

Leerlingvolgsysteem

En om dan een tweede punt ook maar te benoemen: ik wil graag de vorderingen van mijn leerlingen in ons eigen digitaal leerplatform bijhouden. Dát is de spil in ons onderwijsweb. En de educatieve uitgevers hebben bepaald dat dat niet samenwerkt met hun digitale portaal; die gegevens zijn alleen beschikbaar in het uitgevers eigen leerlingvolgsysteem.

De techniek is het probleem niet, er bestaat al jarenlang een internationale standaard voor de uitwisseling van voortgangsgegevens tussen content-leveranciers en elektronische leeromgevingen: IMS LTI. Het wiel hoeft dus niet voor de tweede keer uitgevonden te worden en al zeker niet in de vorm van een gesloten uitgeversversie.

Frustrerende stelling

Soms komt er bij mij een prikkelende stelling boven drijven om over na te denken: kun je zeggen dat de educatieve uitgevers door het vasthouden aan hun eigen verdienmodel de onderwijsontwikkelingen tegenhouden of minstens ernstig frustreren?

Eerst hebben zij de docenten verwend en afhankelijk gemaakt van hun lesmethoden (“de school betaalt om zich door uitgevers te laten zeggen hoe ze waarmee les moeten geven”). Daarbij hebben ze hen het denken over leerinhoud en leerlijnen uit handen genomen en nu volharden zij in hun beleid: zó en niet anders.

Ik hoop dat ik het mis heb!

Talen spreken en luisteren in Moodle

  • Vind jij spreekvaardigheid belangrijk voor jouw vak?
  • Zou jij daar meer tijd aan willen besteden?
  • Hoe organiseer je dat binnen het digitaal leerplatform Moodle?
  • Kun je de resultaten gebruiken om vervolgopdrachten te organiseren?


Rond het einde van de vorige eeuw was het gebruik van papier gemeengoed in het onderwijs. Boeken, stencils, schriften en niet te vergeten: proefwerkpapier. Inmiddels is daar de afgelopen twintig jaar behoorlijk wat veranderd.

Naast het schriftelijk materiaal heeft de digitale wereld een groot stempel gezet op het onderwijs. In dit artikel over ‘spreken en luisteren‘ beperken we ons tot deze zaken.
Je kunt jouw leerlingenbijvoorbeld vragen gesproken tekst als huiswerk in te leveren. Of een dictee uit te schrijven dat wordt voorgelezen. Met een eenvoudige mobiel is zoiets al te doen, maar kan het handiger? Zekers! Een paar voorbeelden. Let’s go!

H5P-Dictation


We noemden in een vorig artikel al de H5P-plug-in Dictation. Jij laat leerlingen uitschrijven wat jij dicteert. Leerlingen zien na afloop direct hun fouten en kunnen daarvan leren. Afhankelijk van het behaalde cijfer kun je dan vervolgacties klaarzetten.

H5P-Speak the words


Een andere plug-in voor Moodle is “Speak the words”. Jij typt een tekst en je vraagt de leerling om deze uit te spreken. Als de leerling dat doet (thuis, op school, waar dan ook), dan wordt de uitgesproken tekst geanalyseerd en vergeleken met het origineel. Als dit matcht, dan levert dat ’n punt op. Dat cijfer wordt bijgehouden en kan als basis dienen voor vervolgactiviteiten. Met “Speak the words SET” kun je in één oefening meerdere zinnen aanbieden.

H5P-Audio


Als je op jouw pagina een geluidsfragment wilt toevoegen (verhaal, gedicht, uitleg etc.), dan is de plug-in H5P-Audio daarvoor perfect geschikt. Tekst inspreken, koppelen aan de plug-in en plaatsen in de tekst van een label, een pagina of een Moodleboek. That’s it.

Moodle > Opdracht > Audio of video

Moodle heeft met versie 3.6 ook geweldige tools in handen gekregen om om te gaan met video en audio in opdrachten, teksten en waar dan ook. En dat zonder een technisch expert te zijn op dit gebied.

De optiebalk van de Moodle-tekstverwerker heeft daarvoor twee extra icoontjes meegekregen: Video toevoegen en Audio toevoegen.

Audio en video toevoegen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Als je het verschil snapt tussen ‘start de opname’, ‘stop de opname’ en ‘sla de opname op‘ dan kun je er mee uit de voeten.

Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld vragen om in een korte video iets te vertellen over hun hobby’s en het daarna in te leveren als opdracht in Moodle. En de week erna ze iets laten vertellen over hun vakantie. En de week daarna …
Kortom: de leerlingen zijn elke week bezig met spreekvaardigheid, jij kunt elke week een aantal willekeurige leerlingen (of allemaal als je tijd hebt :-)) beluisteren en hen feedback geven op hun uitspraak.

Creatieve geesten zien nog meer mogelijkheden. Inderdaad: je kunt die opties voor audio en video óók gebruiken in jouw feedback op ingeleverd werk (in het Duits, Engels, Nederlands, Spaans, Chinees etc.).
En jij kunt binnen Moodlepagina’s, in Moodleboeken, in labels en zo meer ook audio en video toevoegen (zo lang jij het verschil kent tussen opnemen, stoppen en opslaan :-)).

En om het helemaal af te maken: als jij handig bent met de Moodle-database-activiteit, dan kun je zelf een prachtig volgsysteem bouwen waar je per leerling, per opdracht of per periode de uitgesproken teksten bij elkaar in één overzicht presenteert. Wat wil je nog meer?

Twee afsluitende opmerkingen
1. Deze opties werken in elk geval met de browser Chrome.
2. De standaardinstellingen voor audio en video in de tekstverwerker in Moodle zijn standaard 2 minuten. De beheerder van jouw Moodle kan dit aanpassen (als je dat wilt).

Dictee in een digitaal jasje

Het dictee als werkvorm is niet nieuw. Sinds jaar en dag worden spellingsregels en interpunctie op deze manier afdoende geoefend. Je gunt je er niet altijd de tijd voor, maar dat hoeft ook niet!

Twee vragen opgenomen in Dictation

Binnen het digitaal leerplatform Moodle kun je de activiteit H5P-Dictation gebruiken (natuurlijk in het Nederlands!).
Je neemt een zin voor het dictee op normaal tempo op. Daarna neem je deze nogmaals op, maar nu langzaam / vertraagd.

De leerling klikt op de eerste blauwe knop en krijgt de zin op een normaal tempo te horen krijgt. Hij of zij schrijft de zin op. Eventueel kiest de leerling ervoor om de tekst nogmaals, maar nu langzaam uitgesproken, te beluisteren.

Na afloop worden de ingevulde zinnen automatisch nagekeken.

Opties

Er zijn verschillende opties.
De langzame versie van de gesproken tekst is optioneel. Jij stelt in hoe vaak de leerling een zin mag afspelen, of interpunctie wel of niet wordt meegeteld in het eindresultaat en jij kunt besluiten of typefouten niet meetellen, half meetellen of helemaal meetellen in het eindcijfer.

Voorwaardelijk vervolg

Je kunt de uitslag gebruiken om leerlingen die dat nodig hebben te voorzien van extra uitleg en oefenmateriaal, bijvoorbeeld als er een cijfer wordt gescoord beneden de 6,5.

Met H5P-Dictation kun je als talendocent elke dag een minidictee organiseren met een minimum aan werk aan jouw kant en maximum effort aan de kant van de leerling.

Elke dag spelling oefenen, hoe gaaf is dat!

Peer-review door leerlingen

Leerlingen die elkaars werk nakijken en daar zelf weer van leren, wat wil je nog meer?! Om de verworven kennis en kunde aan te tonen laten we leerlingen graag een werkstuk over een thema maken, of ’n video of presentatie, een kunstwerk of iets anders. Dat betekent dat zij behoorlijk nadenken over het onderwerp en proberen hier uitdrukking aan te geven.

Van toen naar nu

Nog niet zo lang geleden betekende dit een stapel nakijkwerk voor de docent en vele avonden werk. Tegenwoordig zet ik daar meermaals de activiteit ‘peer review‘ voor in: de leerlingen zelf beoordelen het werk van hun klasgenoten. Het digitaal leerplatform Moodle heeft daar een aparte ingebouwde module voor. Elk werkstuk, elke opdracht, video, presentatie etc. worden door minstens 5 andere leerlingen nagekeken aan de hand van een tevoren door de docent gemaakte rubric. Het grote voordeel daarvan is een redelijk gelijke beoordeling door alle leerlingen én het als leerling niet zelf hoeven bedenken van een cijfer (deze vloeit namelijk automatisch voort uit de gebruikte rubric).
Het geven van feedback in de vorm van Tips&Tops, sterke punten en verbeterpunten en zo complementeert de beoordeling.

Herhaling

Leerlingen zijn met het onderwerp bezig als zij zelf een product moeten creëren (hoger level leervaardigheden uit de Taxonomie van Bloom). Daarnaast moeten zij medeleerlingen beoordelen en dus opnieuw nadenken over de verwoording van de inhoud van het onderwerp, nu gesteld in woorden van een ander en dan beoordelen of dit correct is. Uitermate effectief dus.

En als klap op de vuurpijl: elke leerling wordt automatisch zelf ook beoordeeld voor de kwaliteit van de eigen beoordelingsvaardigheid. Wij kunnen als docent zelf kiezen hoe zwaar deze nakijkkwaliteitsbeoordeling meetelt.

Leerlingen krijgen de stof nogmaals onder ogen, scherpen hun beoordelingsvermogen en –last but not least– de hoeveelheid nakijkwerk voor de docent is fors geslonken! En dat geeft dan weer de mogelijkheid om dit instrument van peer review vaker in te zetten! Win-win dus, voor zowel de leerling als de docent. Yoechee!

Check – dubbelcheck: digitaal takenboek

We vragen leerlingen vaak om een aantal taken af te ronden binnen ’n lessenserie of project of schoolweek etc. Om het overzichtelijk te houden voor de leerling en voor de docent of baliemedewerker is het handig om dit digitaal bij te houden. Iedereen kan er dan op elk moment vanaf elke plaats bij.

Een fraaie activiteit binnen Moodle daarvoor is de checklist. Jij noteert daar de taken die moeten worden afgevinkt en de leerling vinkt deze af als hij of zij de taak heeft afgerond.

Bovendien kun je als docent ook bepalen dat iets pas is afgerond als ook de docent de taak -na controle- heeft afgevinkt.

Vanaf elke plek op elk moment overzicht van ‘de stand van zaken’. En als je dan ’n stap verder wilt: binnen Moodle kun je het afronden van ’n stel taken koppelen aan voorwaardelijke vervolgactiviteiten. Dubbel handig dus.

Toets-evaluatie per leerling

Even geleden vroeg een collega naar de digitale mogelijkheden van onze ELO om haar papieren evaluatie-methode om te zetten naar Moodle. Leuke uitdaging, én … gelukt.

Van ‘berg papier’ naar één scherm

Als de leerlingen een toets hebben gemaakt, wordt aan hen gevraagd om nog eens terug te kijken op de voorbereiding ervan. De uitkomst daarvan is een goede basis om daarover met de leerling verder te spreken.
Maar … 16 toetsen per leerling per jaar maal het aantal leerlingen levert een ongeziene berg papier op waarin nog nauwelijks verbanden zijn te ontdekken.
Binnen Moodle is dat probleem zo getackeld!

moodle-toetsevaluatie01

De leerling

Na elke toets vullen de leerlingen een digitale enquête in met vragen over het opletten tijdens de les, huiswerkgedrag, het leren etc. De vragen staan hierboven.
De laatste twee vragen vragen om actie: ‘Welk onderdeel moet jij nog herhalen?’ en ‘Hoe en wanneer ga je dit doen?’.
Niet het cijfer voor de toets is het eindpunt, maar de in te zetten verbetering van de eigen prestatie, geformuleerd door de leerling zelf! En was daar het onderwijs niet voor bedoeld?

De docent

De docent kan allerlei overzichten eenvoudig opvragen: per leerling, per toets, per vraag. Hij of zij kan kijken naar de totaalscores per klas voor ’n bepaalde toets, of bij een bepaalde leerling hoe hij zijn evaluaties door het jaar heen ingevuld heeft.
De ingebouwde zoekroutine haalt de gevraagde overzichten in no time naar boven en de docent heeft alles bij elkaar op één scherm tijdens het overleg met de leerling.

moodle-toetsevaluatie02

Heb jij ook ideeën? Uitgewerkte voorbeelden? Mooie uitwerkingen? Laten we dit dan delen! Want waarom moet jij of ik het wiel opnieuw uitvinden?

De leerling centraal. Toch?

Toen ik als ICT-man in de tijd van de diskette een advertentie tegenkwam waarin ik een gratis planner kon aanvragen, was ik zeer verrast door de inhoud van de toegezonden envelop: een originele papieren agenda. Ik was zo gefocust op digitaal, dat ik een computerprogramma had verwacht in plaats van dit old school-exemplaar.

Moodle of de leerling?

Zo schrijf ik in een van mijn blogs: “In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal.” Oeps! Natuurlijk niet. In ons onderwijs staat de leerling centraal! Dat is zo evident, dat vergeet je bijna te noemen.
Als je praat over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, dan doe je dat vanzelfsprekend met de leerling op de voorgrond! En dan ontdek je, dat je nu eindelijk kunt wat je vroeger al had gewild maar zonder ICT-mogelijkheden nooit kon.
Hieronder een greep uit het royale assortiment!

Differentiatie

Ik moet er niet aan denken dat ik handmatig ruim tweehonderd leerlingen moet voorzien van gedifferentieerd leermateriaal. De een verdieping, de ander verbreding en de leerlingen die het extra nodig hebben herhalingsstof.
Door het gebruik van ICT in het algemeen en Moodle in het bijzonder kan ik dit wel -automatisch- voor elkaar krijgen. Winst dus voor de leerling én voor de docent!

In Moodle kun je voorwaarden verbinden aan activiteiten: als er bijvoorbeeld voor een instaptoets een onvoldoende is gescoord, dan wordt er ander vervolgmateriaal aangeboden dan bij een voldoende of goed. Jij als docent hebt dat zelf in de hand! Klik, klaar. So simpel.

Actieve werkvormen

De tijd van “zitten, luisteren en het bord overschrijven” is (hopelijk) ver verleden tijd. Actief aan de slag, samen een begrippenlijst inhoud geven, digitaal samen werken aan werkstukken en presentaties. Met elkaar de stof verwerken tot een mindmap of video. Noem maar op. En dat dan plaats- en tijdonafhankelijk: thuis, op school, in de mediatheek, op het toilet, overal.

Overleg 24/7

Leerlingen hebben de gelegenheid om 24/7 met elkaar te overleggen over opdrachten, de stof, het huiswerk en noem maar op. Fora, chat, e-mail, facebookgroepen, whatsapp; je kunt het zo gek niet bedenken of leerlingen maken er gebruik van. Met klasgenoten, vrienden of met ELOS-scholen in Europa.

Zelf benut ik de forumactiviteit van Moodle om leerlingen de kans te geven dáár hun vragen over de stof te stellen (staat jouw vraag daar niet, dan heb je geen vraag). Dan blijkt dat veel vragen verdampen als sneeuw voor de zon op het moment dat ze deze zorgvuldig moeten formuleren. Winst dus!

Leerlingen benutten deze mogelijkheden om het huiswerk te spreiden: als we allemaal één vraag maken dan hebben we samen alles :-). Het wordt tijd voor andersoortige huiswerkopdrachten

Fliplessen

Als het gaat om onderwijs vraag ik collega’s steeds vaker of ze denken dat zij voor hun leerlingen de enige kennisbron zijn. Kunnen leerlingen ook op andere manieren aan de informatie komen? Het antwoord is altijd helder: natuurlijk kunnen leerlingen zichzelf ook langs andere wegen informeren en zo kennis verwerven!
Een logische stap is het zoeken naar (en vinden van) geschikt lesmateriaal, flipvideo’s, stercollecties etc. etc.

Het omdraaien van de les (leerlingen die zelf de theorie verwerken en in de klas actief bezig zijn) geeft mij de gelegenheid om tijdens de contactmomenten meerinteractief met de klas bezig te zijn, practica te doen, opdrachten te bespreken, te discussiëren en zo. En leerlingen die ziek zijn of het allemaal nog niet goed begrijpen kunnen de theorie nogmaals tot zich nemen.

Enzovoorts …

.

En dan heb ik het nog niet gehad over het organiseren van webinars voor de leerlingen (’s avonds ’n half uur online met leerlingen de stof nog eens doorlopen), virtuele klassen en mogelijk avondlessen met grote groepen. De invulling van onderwijstijd krijgt nieuwe kansen!
Of het bouwen aan een digitaal portfolio, het verkrijgen van badges en certificaten voor behaalde resultaten, directe feedback na formatieve toetsen enzovoorts.

Moodle als spil in het onderwijs

Komen we toch terug bij ‘af’. Al deze activiteiten (en meer) kennen één startpunt: de vakpagina die binnen Moodle wordt gebouwd door betrokken docenten. Dáár vinden leerlingen alles wat met het vak te maken heeft op één muisklik verwijderd.

Het gaat om de leerlingen, het gaat over onderwijs en Moodle draagt daar zijn steen aan bij. En zo is de bal toch weer rond!


Foto: https://i.ytimg.com/vi/GysW4GjbkyY/maxresdefault.jpg

Eigen regie of wat?

Het was een boeiend gesprek, zo spontaan aan de koffietafel. Mag je van docenten vragen dat zij zelf de regie nemen voor het arrangeren van hun lesmateriaal of kunnen ze dat niet? De vraag is weergegeven op het scherp van de snede, maar komt wel direct to the point.

De vraag kwam boven toen ’n nieuwe partij mij benaderde die stelt dat docenten de regie voor hun onderwijs niet willen, durven of kunnen nemen en daarom de verantwoordelijkheid voor hun onderwijs bij hen neerleggen.

In een tijd waarbij gedegen lesmateriaal nagenoeg gratis voor het oprapen ligt en per leerjaar en schoolsoort is verzameld tot curriculum dekkende collecties klinkt dit verkoopargument op z’n minst merkwaardig. Zeker als je daarbij de enorme hoeveelheid stuff  optelt die vrijelijk beschikbaar is via internet: van flip-de-klas-video’s tot bijdragen van collega’s overal vandaan.

HBO-professionals en universitair geschoolden kunnen daarmee perfect hun lessen vormgeven binnen de ontwikkelde onderwijsvisie van de school.
Wat er per leerjaar, per schoolsoort en per vak aan de orde moet komen is ook geen ‘secret information‘. Op de webstek van het SLO staan per vak leerdoelkaarten en overzichten met kerndoelen klaar om gebruikt te worden.

En als je dat alles dan combineert met een elektronische leeromgeving als Moodle, dan zit je gebeiteld:

  • Alle lesmateriaal van de stercollecties is te gebruiken via de standaard LTI-koppeling. De lessen worden getoond in de vertrouwde eigen elo en de resultaten van testen, toetsen en activiteiten worden in Moodle weggeschreven.
  • Binnen Moodle kun je voorwaarden verbinden aan de toegang tot materiaal: als je minstens ’n 8 hebt gescoord, dan mag je verder met de verdiepingsstof, anders krijg je herhalingsopdrachten. Bijvoorbeeld.
  • Moodle kent een uitgebreide veelheid aan rapportages, met en zonder mooie  bolletjes en kleurtjes.
  • Je hebt als docent zelf het complete overzicht van de voortgang van de leerling in de hand .

Kortom: je hebt zo ongeveer alle tools in handen om de visie die je met elkaar op onderwijs hebt ontwikkeld als school en als docent zelf vorm te geven, met elkaar het gesprek aan te gaan over vakoverstijgend leren en werken, projecten op te zetten en de verantwoordelijkheid daarvoor naar jezelf toe te trekken.

Ga je dus voor de visie en de eigen invulling, of pluk je liever het laaghangende fruit, lever je jezelf uit aan commerciële jongens en stop je daarmee feitelijk de onderwijskundige vooruitgang van de school en jezelf?

Of is deze vraag ook op het scherp van de snede?

.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistakes-to-avoid-when-hiring-freelancers.jpg