• 0652 065 021
  • info@edusparx.nl

Blogpagina

Peer-review door leerlingen

Leerlingen die elkaars werk nakijken en daar zelf weer van leren, wat wil je nog meer?! Om de verworven kennis en kunde aan te tonen laten we leerlingen graag een werkstuk over een thema maken, of ’n video of presentatie, een kunstwerk of iets anders. Dat betekent dat zij behoorlijk nadenken over het onderwerp en proberen hier uitdrukking aan te geven.

Van toen naar nu

Nog niet zo lang geleden betekende dit een stapel nakijkwerk voor de docent en vele avonden werk. Tegenwoordig zet ik daar meermaals de activiteit ‘peer review‘ voor in: de leerlingen zelf beoordelen het werk van hun klasgenoten. Het digitaal leerplatform Moodle heeft daar een aparte ingebouwde module voor. Elk werkstuk, elke opdracht, video, presentatie etc. worden door minstens 5 andere leerlingen nagekeken aan de hand van een tevoren door de docent gemaakte rubric. Het grote voordeel daarvan is een redelijk gelijke beoordeling door alle leerlingen én het als leerling niet zelf hoeven bedenken van een cijfer (deze vloeit namelijk automatisch voort uit de gebruikte rubric).
Het geven van feedback in de vorm van Tips&Tops, sterke punten en verbeterpunten en zo complementeert de beoordeling.

Herhaling

Leerlingen zijn met het onderwerp bezig als zij zelf een product moeten creëren (hoger level leervaardigheden uit de Taxonomie van Bloom). Daarnaast moeten zij medeleerlingen beoordelen en dus opnieuw nadenken over de verwoording van de inhoud van het onderwerp, nu gesteld in woorden van een ander en dan beoordelen of dit correct is. Uitermate effectief dus.

En als klap op de vuurpijl: elke leerling wordt automatisch zelf ook beoordeeld voor de kwaliteit van de eigen beoordelingsvaardigheid. Wij kunnen als docent zelf kiezen hoe zwaar deze nakijkkwaliteitsbeoordeling meetelt.

Leerlingen krijgen de stof nogmaals onder ogen, scherpen hun beoordelingsvermogen en –last but not least– de hoeveelheid nakijkwerk voor de docent is fors geslonken! En dat geeft dan weer de mogelijkheid om dit instrument van peer review vaker in te zetten! Win-win dus, voor zowel de leerling als de docent. Yoechee!

edusparx

Check – dubbelcheck: digitaal takenboek

We vragen leerlingen vaak om een aantal taken af te ronden binnen ’n lessenserie of project of schoolweek etc. Om het overzichtelijk te houden voor de leerling en voor de docent of baliemedewerker is het handig om dit digitaal bij te houden. Iedereen kan er dan op elk moment vanaf elke plaats bij.

Een fraaie activiteit binnen Moodle daarvoor is de checklist. Jij noteert daar de taken die moeten worden afgevinkt en de leerling vinkt deze af als hij of zij de taak heeft afgerond.

Bovendien kun je als docent ook bepalen dat iets pas is afgerond als ook de docent de taak -na controle- heeft afgevinkt.

Vanaf elke plek op elk moment overzicht van ‘de stand van zaken’. En als je dan ’n stap verder wilt: binnen Moodle kun je het afronden van ’n stel taken koppelen aan voorwaardelijke vervolgactiviteiten. Dubbel handig dus.

edusparx

Toets-evaluatie per leerling

Even geleden vroeg een collega naar de digitale mogelijkheden van onze ELO om haar papieren evaluatie-methode om te zetten naar Moodle. Leuke uitdaging, én … gelukt.

Van ‘berg papier’ naar één scherm

Als de leerlingen een toets hebben gemaakt, wordt aan hen gevraagd om nog eens terug te kijken op de voorbereiding ervan. De uitkomst daarvan is een goede basis om daarover met de leerling verder te spreken.
Maar … 16 toetsen per leerling per jaar maal het aantal leerlingen levert een ongeziene berg papier op waarin nog nauwelijks verbanden zijn te ontdekken.
Binnen Moodle is dat probleem zo getackeld!

moodle-toetsevaluatie01

De leerling

Na elke toets vullen de leerlingen een digitale enquête in met vragen over het opletten tijdens de les, huiswerkgedrag, het leren etc. De vragen staan hierboven.
De laatste twee vragen vragen om actie: ‘Welk onderdeel moet jij nog herhalen?’ en ‘Hoe en wanneer ga je dit doen?’.
Niet het cijfer voor de toets is het eindpunt, maar de in te zetten verbetering van de eigen prestatie, geformuleerd door de leerling zelf! En was daar het onderwijs niet voor bedoeld?

De docent

De docent kan allerlei overzichten eenvoudig opvragen: per leerling, per toets, per vraag. Hij of zij kan kijken naar de totaalscores per klas voor ’n bepaalde toets, of bij een bepaalde leerling hoe hij zijn evaluaties door het jaar heen ingevuld heeft.
De ingebouwde zoekroutine haalt de gevraagde overzichten in no time naar boven en de docent heeft alles bij elkaar op één scherm tijdens het overleg met de leerling.

moodle-toetsevaluatie02

Heb jij ook ideeën? Uitgewerkte voorbeelden? Mooie uitwerkingen? Laten we dit dan delen! Want waarom moet jij of ik het wiel opnieuw uitvinden?

edusparx

De leerling centraal. Toch?

Toen ik als ICT-man in de tijd van de diskette een advertentie tegenkwam waarin ik een gratis planner kon aanvragen, was ik zeer verrast door de inhoud van de toegezonden envelop: een originele papieren agenda. Ik was zo gefocust op digitaal, dat ik een computerprogramma had verwacht in plaats van dit old school-exemplaar.

Moodle of de leerling?

Zo schrijf ik in een van mijn blogs: “In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal.” Oeps! Natuurlijk niet. In ons onderwijs staat de leerling centraal! Dat is zo evident, dat vergeet je bijna te noemen.
Als je praat over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, dan doe je dat vanzelfsprekend met de leerling op de voorgrond! En dan ontdek je, dat je nu eindelijk kunt wat je vroeger al had gewild maar zonder ICT-mogelijkheden nooit kon.
Hieronder een greep uit het royale assortiment!

Differentiatie

Ik moet er niet aan denken dat ik handmatig ruim tweehonderd leerlingen moet voorzien van gedifferentieerd leermateriaal. De een verdieping, de ander verbreding en de leerlingen die het extra nodig hebben herhalingsstof.
Door het gebruik van ICT in het algemeen en Moodle in het bijzonder kan ik dit wel -automatisch- voor elkaar krijgen. Winst dus voor de leerling én voor de docent!

In Moodle kun je voorwaarden verbinden aan activiteiten: als er bijvoorbeeld voor een instaptoets een onvoldoende is gescoord, dan wordt er ander vervolgmateriaal aangeboden dan bij een voldoende of goed. Jij als docent hebt dat zelf in de hand! Klik, klaar. So simpel.

Actieve werkvormen

De tijd van “zitten, luisteren en het bord overschrijven” is (hopelijk) ver verleden tijd. Actief aan de slag, samen een begrippenlijst inhoud geven, digitaal samen werken aan werkstukken en presentaties. Met elkaar de stof verwerken tot een mindmap of video. Noem maar op. En dat dan plaats- en tijdonafhankelijk: thuis, op school, in de mediatheek, op het toilet, overal.

Overleg 24/7

Leerlingen hebben de gelegenheid om 24/7 met elkaar te overleggen over opdrachten, de stof, het huiswerk en noem maar op. Fora, chat, e-mail, facebookgroepen, whatsapp; je kunt het zo gek niet bedenken of leerlingen maken er gebruik van. Met klasgenoten, vrienden of met ELOS-scholen in Europa.

Zelf benut ik de forumactiviteit van Moodle om leerlingen de kans te geven dáár hun vragen over de stof te stellen (staat jouw vraag daar niet, dan heb je geen vraag). Dan blijkt dat veel vragen verdampen als sneeuw voor de zon op het moment dat ze deze zorgvuldig moeten formuleren. Winst dus!

Leerlingen benutten deze mogelijkheden om het huiswerk te spreiden: als we allemaal één vraag maken dan hebben we samen alles :-). Het wordt tijd voor andersoortige huiswerkopdrachten

Fliplessen

Als het gaat om onderwijs vraag ik collega’s steeds vaker of ze denken dat zij voor hun leerlingen de enige kennisbron zijn. Kunnen leerlingen ook op andere manieren aan de informatie komen? Het antwoord is altijd helder: natuurlijk kunnen leerlingen zichzelf ook langs andere wegen informeren en zo kennis verwerven!
Een logische stap is het zoeken naar (en vinden van) geschikt lesmateriaal, flipvideo’s, stercollecties etc. etc.

Het omdraaien van de les (leerlingen die zelf de theorie verwerken en in de klas actief bezig zijn) geeft mij de gelegenheid om tijdens de contactmomenten meerinteractief met de klas bezig te zijn, practica te doen, opdrachten te bespreken, te discussiëren en zo. En leerlingen die ziek zijn of het allemaal nog niet goed begrijpen kunnen de theorie nogmaals tot zich nemen.

Enzovoorts …

.

En dan heb ik het nog niet gehad over het organiseren van webinars voor de leerlingen (’s avonds ’n half uur online met leerlingen de stof nog eens doorlopen), virtuele klassen en mogelijk avondlessen met grote groepen. De invulling van onderwijstijd krijgt nieuwe kansen!
Of het bouwen aan een digitaal portfolio, het verkrijgen van badges en certificaten voor behaalde resultaten, directe feedback na formatieve toetsen enzovoorts.

Moodle als spil in het onderwijs

Komen we toch terug bij ‘af’. Al deze activiteiten (en meer) kennen één startpunt: de vakpagina die binnen Moodle wordt gebouwd door betrokken docenten. Dáár vinden leerlingen alles wat met het vak te maken heeft op één muisklik verwijderd.

Het gaat om de leerlingen, het gaat over onderwijs en Moodle draagt daar zijn steen aan bij. En zo is de bal toch weer rond!


Foto: https://i.ytimg.com/vi/GysW4GjbkyY/maxresdefault.jpg

edusparx

Eigen regie of wat?

Het was een boeiend gesprek, zo spontaan aan de koffietafel. Mag je van docenten vragen dat zij zelf de regie nemen voor het arrangeren van hun lesmateriaal of kunnen ze dat niet? De vraag is weergegeven op het scherp van de snede, maar komt wel direct to the point.

De vraag kwam boven toen ’n nieuwe partij mij benaderde die stelt dat docenten de regie voor hun onderwijs niet willen, durven of kunnen nemen en daarom de verantwoordelijkheid voor hun onderwijs bij hen neerleggen.

In een tijd waarbij gedegen lesmateriaal nagenoeg gratis voor het oprapen ligt en per leerjaar en schoolsoort is verzameld tot curriculum dekkende collecties klinkt dit verkoopargument op z’n minst merkwaardig. Zeker als je daarbij de enorme hoeveelheid stuff  optelt die vrijelijk beschikbaar is via internet: van flip-de-klas-video’s tot bijdragen van collega’s overal vandaan.

HBO-professionals en universitair geschoolden kunnen daarmee perfect hun lessen vormgeven binnen de ontwikkelde onderwijsvisie van de school.
Wat er per leerjaar, per schoolsoort en per vak aan de orde moet komen is ook geen ‘secret information‘. Op de webstek van het SLO staan per vak leerdoelkaarten en overzichten met kerndoelen klaar om gebruikt te worden.

En als je dat alles dan combineert met een elektronische leeromgeving als Moodle, dan zit je gebeiteld:

  • Alle lesmateriaal van de stercollecties is te gebruiken via de standaard LTI-koppeling. De lessen worden getoond in de vertrouwde eigen elo en de resultaten van testen, toetsen en activiteiten worden in Moodle weggeschreven.
  • Binnen Moodle kun je voorwaarden verbinden aan de toegang tot materiaal: als je minstens ’n 8 hebt gescoord, dan mag je verder met de verdiepingsstof, anders krijg je herhalingsopdrachten. Bijvoorbeeld.
  • Moodle kent een uitgebreide veelheid aan rapportages, met en zonder mooie  bolletjes en kleurtjes.
  • Je hebt als docent zelf het complete overzicht van de voortgang van de leerling in de hand .

Kortom: je hebt zo ongeveer alle tools in handen om de visie die je met elkaar op onderwijs hebt ontwikkeld als school en als docent zelf vorm te geven, met elkaar het gesprek aan te gaan over vakoverstijgend leren en werken, projecten op te zetten en de verantwoordelijkheid daarvoor naar jezelf toe te trekken.

Ga je dus voor de visie en de eigen invulling, of pluk je liever het laaghangende fruit, lever je jezelf uit aan commerciële jongens en stop je daarmee feitelijk de onderwijskundige vooruitgang van de school en jezelf?

Of is deze vraag ook op het scherp van de snede?

.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mistakes-to-avoid-when-hiring-freelancers.jpg

edusparx

Moodle-scholen met elkaar om tafel: wie doet mee?!

In ons onderwijs staat de elektronische leeromgeving Moodle centraal. De spin in het onderwijsweb, zeg maar. Het geeft ons de kans om zelf de regie te voeren over ons eigen leermateriaal. Yeah!

Wikiwijsleermiddelenplein en VO-content

Deze week was ik aanwezig bij een presentatie van VO-content over de mogelijkheid om onder andere het materiaal van de Stercollecties (m.i.v. het komende schooljaar meer dan 60!) te importeren in de eigen elektronische leeromgeving. Geen linkjes, maar gewoon 1:1 in Moodle, inclusief de toetsen. Je kunt ook zoeken naar en kiezen voor alle items binnen het Wikiwijsleermiddelenplein. Een geweldige ontwikkeling!

IMS LTI

Moodle heeft vanaf versie 3.1 een fantastische mogelijkheid om op eenvoudige wijze LTI-koppelingen te maken (als provider én als gebruiker). Leeractiviteiten van elkaar gebruiken zonder de eigen elo te verlaten, complete cursussen beschikbaar te stellen aan anderen binnen en buiten de school: Moodle maakt het mogelijk!

Eindelijk kunnen we op eenvoudige wijze schooloverstijgend samenwerkenzonder de unieke eigenheid te verliezen! Dát biedt enorme kansen!

Kerndoelen en leerpaden

Moodle 3.1 heeft uitgebreide mogelijkheden om curriculumgericht de inhoud vorm te geven: domeinen, kerndoelen, eindtermen etc. En je kunt dan per groep en -als je wilt- per leerling het leerpad samenstellen waarbij de kerndoelen en eindtermen worden gekoppeld aan leeractiviteiten in Moodle. Stevige materie, maar de moeite van het uitwerken waard!

Samen aan de bak

Hoe mooi zou het zijn om als Moodle-scholen met elkaar om tafel te gaan, elkaar te informeren over ‘wat gaande is’, elkaar te inspireren en kansen te zoeken om met elkaar samen te werken aan mooi onderwijs?!

Uitgedaagd? Mooi! De tijd is er rijp voor en de leerlingen hebben er recht op! Laat je korte reactie hieronder achter. Tijd voor actie, dusz! En daar hebben we verschrikkelijk veel zin in!


Afbeelding: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Soy-whey-protein-diet.jpg/1280px-Soy-whey-protein-diet.jpg 

edusparx